Termedia.pl
 
 
ISSN: 2081-2477
Kardiologia Oparta na Faktach
Current issue Archive About the journal Contact
1/2010
vol. 1
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

KARDIODIABETOLOGIA. ZESPÓŁ METABOLICZNY
Dieta a zespół metaboliczny. Jaki tłuszcz i w jakiej ilości jest niezbędny w diecie pacjentów z zespołem metabolicznym?

Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

KOF 2010; 1: 29–32
Online publish date: 2010/04/01
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Redaktor działu Kardiodiabetologia. Zespół metaboliczny

dr n. med. Marcin Barylski – adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Rehabili­tacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) – sekretarz Oddziału Łódzkiego PTNT. Autor lub współautor ponad 90 publikacji z dziedziny kardiologii w cza­sopismach polskich oraz zagranicznych, a także kilkunastu rozdziałów w książkach, m.in. dotyczących leczenia hipolipemizującego, zespołu metabolicznego oraz terapii hipotensyjnej. Główne zainteresowania to: farmakoterapia kardiologiczna, zespół metaboliczny, nadciśnienie tętnicze oraz niewydolność serca.

Kardiologiczne powikłania cukrzycy, a także specyfika postępowania w chorobach układu sercowo-naczyniowego u chorych ze współistniejącą cukrzycą spowodowały, iż wyodrębniono nową dziedzinę wiedzy o chorobach wewnętrznych – kardiodiabetologię, stojącą na pograniczu obu specjalności. Spektrum problemów kardiologicznych, które mogą wystąpić u pacjenta z cukrzycą, jest ogromne. Cukrzyca przyspiesza rozwój miażdżycy naczyń i prowadzi do niedokrwienia takich narządów, jak serce, mózg, nerki, narząd wzroku i wiele innych. W efekcie częściej dochodzi do zawału serca, udaru mózgu, kardiomiopatii cukrzycowej oraz niewydolności serca. Choroba wieńcowa jest najczęstszym powikłaniem cukrzycy i jednocześ­nie główną przyczyną 2–3-krotnie większej śmiertelności w tej grupie pacjentów. Choroby układu krążenia odpowiadają aż za 70–80% zgonów chorych na cukrzycę. W tym kontekście zrozumiałe jest postrzeganie cukrzycy nie tylko jako choroby metabolicznej, ale także jako choroby naczyniowej.
Chciałbym, aby prace publikowane w dziale Kardiodiabetologia. Zespół metaboliczny przybliżały lekarzom problemy kardiologiczne, jakie stwarza cukrzyca i/lub zespół metaboliczny. Celem tego działu jest zwrócenie uwagi nie tylko na właściwe, zgodne z obowiązującymi standardami i schematami postępowania leczenie zaburzeń gospodarki węglowodanowej, lipidowej oraz nadciśnienia tętniczego u osób z cukrzycą i/lub zespołem metabolicznym, ale również na szeroko pojętą...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe