32 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO

 

Kontakt dla uczestników:
Wydawnictwo Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2 61-615 Poznań
tel. +48 506 802 006 i +48 500 068 362
kontakt@termedia.pl www.termedia.pl