32 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO

 

INFORMACJE O OPŁATACHZe zniżki dla członków PTD mogą korzystać wyłącznie osoby, które opłacą składkę członkowską do 31 grudnia 2022 roku.

Pakiet zjazdowy dla uczestników obejmuje następujące świadczenia:
– udział w obradach
– wstęp na wystawę firm medycznych
– materiały zjazdowe
– certyfikat uczestnictwa
– poczęstunek podczas przerw na kawę i lunch

Wstęp do strefy wystaw firmowych mają tylko uczestnicy uprawnieni do wystawiania recept.