32 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO

 

INFORMACJE O OPŁATACH

Członkowie PTD 1360.00 PLN
Pozostali uczestnicy 2260.00 PLN
Rezydenci do 35 roku życia oraz lekarze w okresie stażu podyplomowego 660.00 PLN
Studenci 360.00 PLN
Przedstawiciele medyczni 500.00 PLN


Ze zniżki dla członków PTD mogą korzystać wyłącznie osoby, które opłacą składkę członkowską do 31 grudnia 2022 roku.

Pakiet zjazdowy dla uczestników obejmuje następujące świadczenia:
– udział w obradach
– wstęp na wystawę firm medycznych
– materiały zjazdowe
– certyfikat uczestnictwa
– poczęstunek podczas przerw na kawę i lunch

Wstęp do strefy wystaw firmowych mają tylko uczestnicy uprawnieni do wystawiania recept.