32 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO

 


Różne aspekty braku skuteczności leków biologicznych anty-TNFα u Pacjentów z ciężką łuszczycą plackowatą na podstawie własnych doświadczeń.

Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii I Dermatologii Dziecięcej w Lublinie

Leki biologiczne anty-IL17A w terapii pacjentów chorych na łuszczycę z utratą odpowiedzi na leki anty-TNFα – doświadczenia własne.

Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii I Dermatologii Dziecięcej w Lublinie

Powikłania infekcyjne w trakcie terapii lekiem anty JAK1 – prezentacja przypadków

Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii I Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Techniki przeszczepiania włosów

Maciej Ambroziak
Klinika Ambroziak, Warszawa,Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego

Leczenie cemiplimabem chorych na raka płaskonabłonkowego skóry – doświadczenia własne

Agnieszka Badora-Rybicka
Oddział Chemioterapii Dziennej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

Pityriasis rubra pilaris u 4 letniego chłopca.

Wojciech Baran
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerpologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Larva migrans cutanea.

Wojciech Baran
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerpologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Okolica pępka umiejscowieniem predylekcyjnym w pęcherzycy zwykłej – studium kliniczno-patologiczne pięciu znamiennych przypadków.

Paweł Bartkiewicz
Pracownia Autoimmunizacyjnych Dermatoz Pęcherzowych, Katedra i Klinika Dermatologii w Poznaniu

Okolice ano-genitalne umiejscowieniem predylekcyjnym w pęcherzycy zwykłej – studiumkliniczno-patologiczne pięciu znamiennych przypadków.

Paweł Bartkiewicz
Pracownia Autoimmunizacyjnych Dermatoz Pęcherzowych, Katedra i Klinika Dermatologii w Poznaniu

Ocena stężenia IL-17A w przebiegu AZS i trądziku różowatego

Magdalena Basałygo
Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej CM UMK Bydgoszcz

Wrodzona postać folliculosebaceous cystic hamartoma zlokalizowana na brodawce sutkowej

Leszek Blicharz
Katedra i Klinika Dermatologiczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Enterotoksyny kodowane w operonie enterotoxin gene cluster oraz selX - nowe elementy genetyczne Staphylococcus aureus zaostrzające przebieg atopowego zapalenia skóry u dorosłych

Leszek Blicharz
Katedra i Klinika Dermatologiczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przypadek Toksycznej Nekrolizy Naskórka leczony plazmaferezą- PLAKAT

Kinga Bukała
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej SPSK1 w Lublinie

Rumień wyniosły i długotrwały u pacjentki z gammapatią monoklonalną IgA kappa o nieokreślonym znaczeniu jako marker progresji choroby hematologicznej.

Paulina Chmielińska
Klinika Dermatologiczna WUM w Warszawie

Zespół Sweeta u 15-letniego chłopca- opis przypadku.

Joanna Chojnacka-Purpurowicz
Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej w Olsztynie

Współczesne leczenie pęcherzycy oparte na podaniu rytuksymabu u 14. letniej pacjentki z pęcherzycą zwykłą

Hanna Cisoń
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii we Wrocławiu

Piodermia zgorzelinowa w zakresie skóry twarzy – opis przypadku

Anna Cudak-Kawecka
Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii, Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

Promienica. Ropowica szyi u 83- letniej kobiety.

Aleksandra Czachor
Oddział Kliniczny Dermatologii- Szpital Wojewódzki w Opolu

Skórny zespół paraneoplastyczny w przebiegu raka płuca.

Anna Czaplicka
Klinika Dermatologii CMKP/PIM MSWiA w Warszawie

Ocena efektywności redukcji zmian rumieniowych przy użyciu światła polichromatycznego

Anna Deda
Zakład Kosmetologii, Katedra Kosmetologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny

Stiff skin syndrome – opis przypadku.

Aneta Durmaj
Klinika Dermatologiczna UCK WUM w Warszawie

Zmiany barwnikowe okolicy anogenitalnej u nastolatek – seria przypadków

Monika Dzwigala
Klinika Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej CMKP, PIM w Warszawie ul. Wołoska 137

Indukowana torasemidem plamica naczyniowa w przebiegu eozynofi- lowej ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń – opis przypadku

Aleksandra Frątczak
Katedra i Klinika Dermatologii SUM

Czy radioterapia czerniaka w erze immunoterapii jest passé?

Katarzyna Galwas
Zespół ds. Raka i Czerniaka Skóry, Narodowy Instytut Onkologii (NIO) im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

Węgiel aktywny we współczesnej dermatologii i kosmetologii.

Agnieszka Garncarczyk
Zakład Kosmetologii, Katedra Kosmetologii. Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny

Zastosowanie naświetlań światłem czerwonym LED w terapii pocovidowego wypadania włosów – doświadczenia własne

Agnieszka Gerkowicz
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UM w Lublinie

Zastosowanie naświetlań światłem LED w wybranych podtypach łysienia bliznowaciejącego – doświadczenia własne

Agnieszka Gerkowicz
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UM w Lublinie

Atypical fibroxanthoma- opis przypadku.

Nicole Grabowska
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu.

Zespół Grahama-Little’a-Piccardiego-Lasseura u 53- letniej kobiety.

Ewa Graczkowska-Radom
Oddział Dermatologiczny z Pododdziałem Dziecięcym Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Obraz dermoskopowy róży nowotworowej

Alina Graczyk
Katedra i Klinika Dermatologiczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zapalenie naczyń związane z IgA u pacjenta dorosłego. Opis przypadku.

Monika Grochowska-Rak
Oddział Dermatologiczny, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 123.

Zapalenie ślinianek – rzadkie powikłanie w przebiegu leczenia łuszczycy krostkowej uogólnionej acytretyną. Opis przypadku.

Monika Grochowska-Rak
Oddział Dermatologiczny, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 123.

Przypadek kliniczny ciężkiej postaci hidradenitis suppurativa skutecznie leczony sekukinumabem

Amelia Głowaczewska
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii we Wrocławiu

Nasilenie i przejawy autodestruktywności pośredniej w populacji pacjentów z hidradenitis suppurativa.

Amelia Głowaczewska
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii we Wrocławiu

MTX – czy dla każdego pacjenta? Powikłania po zatruciu Plakat

Joanna Jamroga-Piątek
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej SPSK1 w Lublinie

Rola gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) w patogenezie wyłysiającego zapalenia mieszków włosowych (folliculitis decalvans).

Aleksandra Jedlecka
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Ziarniniak grzybiasty w ciąży - progresja do stadium guzowatego (update).

Aleksandra Kaczyńska-Trzpil
Klinika Dermatologiczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Osteoma cutis

Natallia Klimiankova
Białoruska Akademia Medyczna Kształcenia Podyplomowego

Częstość występowania hidradenitis suppurativa w Polsce

Klaudia Knecht-Gurwin
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zastosowanie nieinwazyjnych metod obrazowania skóry w diagnostyce rogowacenia słonecznego.

Katarzyna Korecka
Katedra, Klinika Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

PIODERMIA ZGORZELINOWA JAKO PRAWDOPODOBNY REWELATOR NOWOTWORU - OPIS PRZYPADKU I PRZEGLĄD LITERATURY.

Arletta Kozłowska
Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc

Immunologiczna plamica małopłytkowa po przyjęciu szczepionki mRNA COVID-19 Pfizer-BioNTech BNT16B2b2.

Piotr Krajewski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zaostrzenie łuszczycy związane z drugą dawką szczepionki mRNA Pfizer-BioNTech BNT16B2b2 COVID-19

Piotr Krajewski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Przeczulica skórna: nowa manifestacja COVID-19

Piotr Krajewski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Czerniak bezbarwnikowy w bliźnie pooperacyjnej

Piotr Krajewski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Choroba Mikulicza u 8 letniego chłopca.

Piotr Krajewski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Choroba biczowników spowodowana leczeniem bleomycyną

Piotr Krajewski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Rak podstawnokomórkowy w bliźnie po szczepieniu BCG.

Piotr Krajewski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Nieprawidłowa ekspresja MCPIP1 w skórze pacjentów chorych na hidradenitis suppurativa

Piotr Krajewski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Jakość życia pacjentów z hidradenitis suppurativa

Piotr Krajewski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Ból związany z hidradenitis suppurativa: badanie przekrojowe 1795 pacjentów

Piotr Krajewski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Ocena pogorszenia jakości życia chorych z hidradenitis suppurativa przy pomocy nowego kwestionariusza HSQoL-24

Piotr Krajewski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Ocena nasilenia ciężkości hidradenitis suppurativa przez chorego: czy jest przydatna w praktyce klinicznej?

Piotr Krajewski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Obraz torów kolejowych jako czynnik ryzyka niepowodzenia leczenia adalimumabem u pacjentów z hidradenitis suppurativa

Piotr Krajewski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Tunele w hidradenitis suppurativa: aktywne jednostki zapalne o specyficznych profilach molekularnych i genetycznych.

Piotr Krajewski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Adipokiny: ogniwo łączące hidradenitis suppurativa z otyłością

Piotr Krajewski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Wysokie stężenie IL-31 w surowicy wśród biorców przeszczepu nerki jest związane z występowaniem świądu

Piotr Krajewski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Leczenie łysienia plackowatego u dzieci baricytynibem - opis przypadków

Katarzyna Krupa
Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Cechy kliniczno dermoskopowe wznów raków podstawnokomórkowych po leczeniu brachyterapią wysokiej mocy dawki (HDR).

Tomasz Krzysztofiak
Zakład Brachyterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

Zmiany pęcherzowe u 11-miesięcznego dziecka - opis przypadku

Marzena Kukla
Oddział Dermatologiczny z Pododdziałem Dziecięcym, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Ocena polimorfizmów i ekspresji genów podjednostek PSEN1 i APH1a gamma-sekretazy u pacjentów z trądzikiem odwróconym.

Katarzyna Kulig
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach, Katedra i Klinika Dermatologii, Katowice

Czy jest miejsce dla powierzchownej radioterapii w leczeniu raka podstawnokomórkowego w codzienniej praktyce dermatologicznej?

Bartłomiej Kwiek
Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego Klinika Ambroziak Dermatologia

"Plamica niepalpacyjna - potencjalny skórny marker ciężkich chorób układowych. Przypadek amyloidozy AL." - plakat

Aleksandra Lichończak-Tajduś
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej SPSK 1 w Lublinie

Trichoskopia jako metoda diagnostyczna zespołu Nethertona.

Agnieszka Michalczyk
Katedra i Klinika Dermatologiczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Analiza epigenetycznego tempa starzenia się pacjentów z rozpoznanym czerniakiem skóry

Kamila Migacz-Gruszka
Katedra i Klinika Dermatologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Dwa przypadki powikłań po zastosowaniu kwasu poli-L-mlekowego w dermatologii estetycznej.

Piotr Nawrot
Katedra i Klinika Dermatologiczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zmiany histologiczne zachodzące w skórze w ostrym odczynie popromiennym

Joanna Nowaczyk
Katedra i Klinika Dermatologiczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Dermatologicznej WUM

Microneedling – kiedy skuteczny? Kiedy bezpieczny?

Danuta Nowicka
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Twardzina ograniczona podudzia lewego leczona laserem KTP z bardzo dobrym efektem klinicznym.

Marek Opala
Klinika Abroziak w Warszawie

Kiła na Białorusi: od epidemii lat 90-tych do współczesności

Oleg Pankratov
Białoruska Akademia Medyczna Kształcenia Podyplomowego w Mińsku

Tworzenie i walidacja polskiej wersji językowej Kwestionariusza Jakości Życia Nastolatków z Chorobami Skóry (T-QoL)

Zuzanna Pawlak
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zmiany naczyniowe na twarzy – defekt kosmetyczny czy poważna choroba – opis przypadku.

Magdalena Pałdyna
Oddział Dermatologii Dorosłych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Owrzodzenie skóry owłosionej głowy- problem diagnostyczno- terapeutyczny

Kornelia Pietrauszka
Oddział Dermatologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

„Cechy dermoskopowe w przebiegu ostrego i przewlekłego popromiennego zapalenia skóry u chorych poddanych radioterapii z rozpoznanym złośliwym nowotworem regionu głowy i szyi.”

Aleksandra Pilśniak
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Pemfigoid ciężarnych - zmiany skórne u matki i noworodka

Katarzyna Pisarz
KLINIKA DERMATOLOGICZNA UCK WUM

Mikrobiom jelitowy w łuszczycy

Karina Polak
Katedra i Klinika Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego w Katowicach

Ziarniniak twarzy – co nowego w leczeniu? Opis przypadków wraz z przeglądem dostępnych metod terapeutycznych

Karina Polak
Katedra i Klinika Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego w Katowicach

CZERNIAK APARATU PAZNOKCIOWEGO

Karolina Polak-Kokoszka
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie

Niezwykłe zmiany łuszczycowe u pacjenta z AIDS.

Karolina Polak-Kokoszka
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie

Język włochaty po długotrwałym stosowaniu preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy i kofeinę

Maja Ptasiewicz
Katedra i Zakład Medycyny Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Socjoekonomiczne uwarunkowania łuszczycy plackowatej w Polsce

Ewa Raducha
Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych PUM

Zastosowanie lipotransferu w dermatologii

Julia Sieczych
Klinika Ambroziak, Warszawa, Polska Katedra i Klinika Dermatologiczna WUM, Warszawa, Polska

RADIOTERAPIA POWIERZCHOWNA W LECZENIU BLIZN KELOIDOWYCH

Julia Sieczych
Katedra i Klinika Dermatologiczna Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska Klinika Ambroziak, Warszawa, Polska

Zespół żyły głównej górnej u pacjentki z nawracającym obrzękiem naczynioruchowym

Monika Siedlecka
Klinika Dermatologiczna, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pacjent z zespołem VEXAS – spojrzenie z perspektywy dermatologa i immunologa.

Mariusz Sikora
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wojskowy Instytut Medyczny-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Łuszczyca owłosionej skóry głowy w trakcie terapii atopowego zapalenia skóry antagonistą OX40 – opis przypadku.

Mariusz Sikora
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Zastosowanie antagonisty receptora interleukiny-1 (anakinry) w terapii zespołu Schnitzler – doświadczenia własne.

Mariusz Sikora
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa.Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny.

Uogólniona osutka łuszczycopodobna jako późne powikłanie terapii uzupełniającej w leczeniu czerniaka z zastosowaniem pembrolizumabu

Kamil Sikorski
Klinika Dermatologii UJK, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Ocena stężenia IL-5 w przebiegu AZS i trądziku różowatego

Joanna Śliwińska
Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej CM UMK, Bydgoszcz

Zapalenie naczyń związane z krioglobulinemią w przebiegu pierwotnego zespołu Sjögrena.

Martyna Smolińska
Klinika Dermatologiczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pigmentacja wiciowcowa czy objaw Koebnera w przebiegu łuszczycy – opis przypadku

Magdalena Spałkowska
Katedra i Klinika Dermatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Trądzik piorunujący ( acne fulminans) - opis przypadku

Anna Stabrawa- Leśniak
Oddział Dermatologiczny Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

Kliniczna charakterystyka świądu skóry u dzieci z cukrzycą typu I.

Aleksandra Stefaniak
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Niepełnosprawność intelektualna jako pierwszy objaw choroby w zespole Gorlina-Goltza.

Aleksandra Stefaniak
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Co może zaniepokoić lekarza w obrazie guza klinicznie imitującego rogowiaka kolczystokomórkowego?

Aleksandra Stefaniak
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Zastosowanie radioterapii w leczeniu pierwotnie skórnych chłoniaków B-komórkowych

Tomasz Stein
Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych PUM

Poziom interleukiny 31 w surowicy pacjentów ze świądem związanym z przewlekłą niewydolnością nerek. Czego możemy się spodziewać?

Karolina Świerczyńska-Mróz
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Wielokrotne wznowy raka płaskonabłonkowego u pacjenta z immunosupresją – opis przypadku.

Anna Szałachwij
Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie

Wieloletni przebieg czerniaka gałki ocznej – wielokrotne próby leczenia miejscowego.

Anna Szałachwij
Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie

Obrazy kliniczne skórnej postaci ostrej choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi w aspekcie stopnia zaawansowania klinicznego.

Anastazja Szlauer-Stefańska
Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

Łysienie oraz łuszczyca plackowata indukowane preparatem infiksymabu u pacjentki z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Agnieszka Szmurło
Klinika Dermatologii, CSK MSWiA w Warszawie

Użyteczność fototerapii u pacjentów z twardziną układową: Przegląd systematyczny.

Anna Tekielak
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adaptacja i walidacja polskiej wersji językowej kwestionariuszy Perceived Stigmatization Questionnaire i Social Comfort Questionnaire.

Aleksandra Tobiasz
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Skuteczność leczenia preparatami Lipikar Syndet AP+ i/lub Lipikar Balsam AP+M dorosłych pacjentów z chorobami skóry

Magdalena Trzeciak
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Nawracające zmiany rumieniowo-obrzękowe małżowin usznych. Trudności diagnostyczne.

Ewelina Ulc
Klinika Dermatologii UJK w Kielcach

Ocena skuteczności zmniejszenia stanu zapalnego u pacjenta z atopowym zapaleniem skóry w odpowiedzi na leczenie miejscowe preparatem z 7% colostrum – opis przypadku.

Dominika Wcisło-Dziadecka
Zakład Kosmetologii, Katedra Kosmetologii. Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny

Zastosowanie lasera frakcyjnego CO2 w łysieniu plackowatym

Anita Wdowiak-Filip
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej SPSK1 w Lublinie

Postać skórna pęcherzycy zwykłej o typie szankra pęcherzycowego: implikacje kliniczno-terapeutyczne.

Natalia Welc
Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Pemfigoid pęcherzowy indukowany niwolumabem

Ewa Wójcik
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Opracowanie i walidacja polskiej wersji językowej kwestionariusza FROM-16

Ewa Wójcik
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Różnorodność obrazu klinicznego i dermatoskopowego czerniaków guzkowych

Bartosz Woźniak
Oddział Dermatologiczny z Pododdziałem Dermatologii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wrocław

Rola dożylnych immunoglobulin w terapii dermatologicznej- seria przypadków klinicznych

Bartosz Woźniak
Oddział Dermatologiczny z Pododdziałem Dermatologii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wrocław

Takrolimus w terapii atopowego zapalenia skóry u dzieci. Na drodze do oceny bezpieczeństwa. Doświadczenia własne.

Andrzej Zaczkiewicz
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 44

Wysiewne torbielaki potowe – prezentacja przypadku rzadko występującej jednostki chorobowej

Jakub Żółkiewicz
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Choroba Bourneville’a-Pringle’a – opis przypadku

Aleksandra Białczyk
Studenckie Koło Naukowe Dermatologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Trudności w leczeniu pacjentów z zespołem Sezaryego – opis przypadku

Arkadiusz Grunwald
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Szeroka analiza powszechnego problemu, czyli grzybice powierzchowne skóry.

Natalia Kachnic
SKN Dermatologii, Katedra Dermatologii UJ CM

Stres związany z pandemią COVID-19 jako czynnik zaostrzenia łuszczycy – badanie pilotażowe

Agnieszka Kaczmarska
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Juvenile Xanthogranuloma - opis przypadku

Barbara Kamińska
SKN Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej przy Katedrze Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zespół Sweeta ze współistniejącą idiopatyczną trombocytozą 2

Michał Kuźmicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Colleguim Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Obustronne zapalenie spojówek po leczeniu atopowego zapalenia skóry dupilumabem – analiza dwóch przypadków

Klaudia Lipińska
Studenckie Koło Naukowe Dermatologii Eksperymentalnej, Klinicznej i Zabiegowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Laseroterapia zmiany naczyniowej Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita

Anna Mataczyńska
Uczelnia Łazarskiego, Klinika Ambroziak

Erytrodermiczna postać atopowego zapalenia skóry u pacjenta z wtórną niedoczynnością kory nadnerczy- opis przypadku

Alicja Mesjasz
Dermatologiczne Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Preferencje rodziców pacjentów chorych na atopowe zapalenie skóry dotyczące cech nowoczesnego leczenia ogólnego w populacji Polski

Alicja Mesjasz
Dermatologiczne Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

„Red scalp syndrome” – jak diagnozować? Jak leczyć? Opisy przypadków.

Aleksandra Nowińska
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Wenerologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

„Wpływ leczenia immunologicznego na powstawanie nowotworów skóry”

Paulina Pawłowska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Odmienny obraz kliniczny atopowego zapalenia skóry u osób w wieku powyżej 60 r.ż. – retrospektywne badanie obserwacyjne.

Alicja Podolska
SKN Dermatologii, Katedra Dermatologii UJ CM w Krakowie

Czy laser frakcyjny może stanowić skuteczną formę terapii acanthosis nigricans?

Maria Rajczak
SKN Dermatologii Eksperymentalnej, Klinicznej i Zabiegowejprzy Klinice Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Podskórny chłoniak T-komórkowy typu panniculitis (SPTL) – trudności diagnostyczne.

Anna Stepaniuk
Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Zespół Lyella - studium 3 przypadków

Adam Wełniak
Studenckie Koło Naukowe Dermatologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Liszaj pasmowaty biały – prezentacja przypadku rzadko występującej jednostki chorobowej

Beata Zagórska
Dermatologiczne Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Ziarniniakowe zapalenie naczyń i actinomycetoma u pacjentki leczonej tocilizumabem - opis przypadku.

Alicja Ziętara
SKN DermatologiiCollegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyzwania terapeutyczne u pacjentki z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry.

Weronika Zysk
Dermatologiczne Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Objawy lęku, depresji i stresu dodatnio korelują z zaburzeniami poznawczymi u pacjentów z nadmiernym wypadaniem włosów po przebyciu COVID-19

Julia Ławniczak
Studenckie Koło Naukowe Psychodermatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi