32 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Program w wersji do druku
31
maja
Środa
12:30 - 14:30
POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTD
HOTEL WIENIAWSKI
sala konferencyjna piętro –1
15:30 - 16:25
SESJA PLENARNA
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc
15:30 - 15:50
Autoinflammatory diseases with skin involvement – an update
15:50 - 16:10
Toxic erythema of chemotherapy
16:10 - 16:25
Dyskusja
16:30 - 18:30
UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA 32 ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO I 100-LECIA PTD
11:30 - 14:30
11:30 - 14:30
11:30 - 14:30
1
czerwca
CZWARTEK
8:00 - 9:30
POKAZ PRZYPADKÓW
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Maria Błaszczyk-Kostanecka
8:00 - 8:03
Zespół Birta-Hogg-Dubé prezentacja przypadku
Wykładowca
lek. Justyna Łosiak
8:03 - 8:06
Choroba Chanarina-Dorfmana
Wykładowca
dr n. med. Marta Kurzeja
8:06 - 8:09
Zespół Bazexa-Dupré-Christola u 3-letniego pacjenta
Wykładowca
dr n. med. Marta Kurzeja
8:09 - 8:12
Rogowacenie liszajowate przewlekłe - efekt leczenia cyklosporyną
8:12 - 8:15
Atypowa mykobakterioza o etiologii Mycobacterium chelonae
8:15 - 8:18
Erytrokeratodermia zmienna postępująca typu 3 – rzadka genodermatoza
Wykładowca
lek. Tomasz Stein
8:18 - 8:21
Uogólniona postać choroby Schamberga
Wykładowca
lek. Agnieszka Kimak
8:21 - 8:24
Zespół krucha skóra – włosy wełniste – rogowiec dłoniowo-podeszwowy u dwóch braci
Wykładowca
lek. Marta Krzysztofik
8:24 - 8:27
Trudności diagnostyczne zespołu Wellsa
Wykładowca
lek. Katarzyna Jóźwicka
8:27 - 8:30
Zakażenie skóry i tkanki podskórnej wywołane przez Vibrio vulnificus
Wykładowca
lek. Justyna Rajchert
8:30 - 8:33
Erytrodermia grudkowa (papuloerythroderma of Ofuji) – prezentacja obrazu klinicznego i histopatologicznego rzadko występującej jednostki chorobowej
Wykładowca
lek. Magdalena Masajada
8:33 - 8:36
Naczyniakomięsak twarzoczaszki imitujący trądzik różowaty
8:36 - 8:39
Zespół Gardnera-Diamonda u 14-letniej dziewczynki
8:39 - 8:42
Zespół Schnitzler - rzadka choroba czy trudne rozpoznanie?
8:42 - 9:30
Dyskusja
9:30 - 9:35
Przerwa
9:35 - 11:05
REKOMENDACJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO 1
Przewodniczący
9:35 - 9:50
Mastocytoza
9:50 - 10:05
Kiła
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc
10:05 - 10:20
Bielactwo nabyte
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Rafał Czajkowski
10:20 - 10:35
Łuszczyca
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Adam Reich
10:35 - 10:50
Łuszczyca u dzieci
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
10:50 - 11:05
DYSKUSJA
11:05 - 11:45
Przerwa
11:45 - 13:00
SESJA PLENARNA
Przewodniczący
11:45 - 12:00
The clinical value of biomarkers in melanoma
12:00 - 12:15
An update on UV photoprotection for 2023
12:15 - 12:30
Treatment of pemphigoid. A 2023 update
12:30 - 12:45
Global updates in vitiligo management
12:45 - 13:00
DYSKUSJA
13:00 - 14:30
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
Siła nauki dla zdrowia skóry. Skuteczność terapii komplementarnej dzięki połączeniu doskonałej rutyny pielęgnacyjnej z leczeniem
13:00 - 13:15
The role of novel generation of emolients – emolient plus in ad
13:15 - 13:30
UVA-1 and visible light: the importance of broad spectrum photoprotection
13:30 - 13:45
Dandruff & seborrheic dermatitis from pathophysiology to treatment: what can the dermatologist expect from a dermocosmetic shampoo?
Speaker
dr Stephanie Leclerc-Mercier
13:45 - 14:00
Zaburzenie bariery naskórkowej – zapobieganie i leczenie
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak
14:00 - 14:15
Zasady prawidłowej pielęgnacji w przebiegu trądziku pospolitego
14:15 - 14:30
Dyskusja
14:30 - 14:40
Przerwa
14:40 - 15:25
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
Leki o szybkim działaniu w dermatologii? Baricytynib i iksekizumab, od poradni do kliniki
15:25 - 17:00
Przerwa
17:00 - 18:30
REKOMENDACJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO 2
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
17:00 - 17:15
Łysienie plackowate
17:15 - 17:30
Skórna postać tocznia rumieniowatego
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka
17:30 - 17:45
Zapalenie skórno-mięśniowe
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Adam Reich
17:45 - 18:00
Twardzina układowa
18:00 - 18:15
Leki biologiczne w terapii atopowego zapalenia skóry
18:15 - 18:30
Dyskusja
9:35 - 11:05
CHŁONIAKI SKÓRY
Przewodniczący
9:35 - 9:49
Rola dermatologa w diagnostyce zespołów mielodysplastycznych
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Joanna Maj
9:49 - 10:03
Microbiota skóry u chorych z CTCL - kiedy reagować?
Wykładowca
lek. Magdalena Łyko
10:03 - 10:17
Częstość współwystępowania nowotworów złośliwych z ziarniniakiem grzybiastym i zespołem Sezary'ego
Wykładowca
dr n. med. Izabela Błażewicz
10:17 - 10:25
Mechloretamina w terapii ziarniniaka grzybiastego
10:25 - 10:33
Ryzyko rozwoju chłoniaków skóry w chorobach zapalnych leczonych lekami biologicznymi
Wykładowca
10:33 - 11:05
DYSKUSJA
11:05 - 15:30
Przerwa
15:30 - 16:30
HISTORIA DERMATOLOGII
Przewodniczący
dr hab. n. med. Rafał Białynicki-Birula
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Bulikowski
15:30 - 15:44
100 lat Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
15:44 - 15:58
Polska dermatologia kliniczna we Lwowie
Wykładowca
dr hab. n. med. Rafał Białynicki-Birula
15:58 - 16:06
Historia dermatologii w Lublinie
16:06 - 16:20
Dermatologia warszawska w latach 1905–1939 i jej wybitni przedstawiciele
16:20 - 16:30
DYSKUSJA
16:30 - 17:00
Przerwa
17:00 - 18:30
ZABURZENIA BARWNIKOWE I MASTOCYTOZY
Przewodniczący
17:00 - 17:15
Nowości w leczeniu bielactwa nabytego
17:15 - 17:30
Mastocytoza systemowa. Multidyscyplinarne podejście do diagnostyki i terapii
17:30 - 17:45
Interdyscyplinarne znaczenie diagnostyczne i kliniczne plam typu café au lait
Wykładowcy
17:45 - 18:00
Ocena stopnia repigmentacji plam bielaczych po miejscowym zastosowaniu soli wapniowej atorwastatyny i soli sodowej kwasu simwastatyny u pacjentów z aktywną postacią bielactwa nabytego (badanie EVRAAS, clinicaltrials.gov – NCT03247400)
Wykładowcy
lek. Anna Niezgoda
prof. dr hab. n. med. Rafał Czajkowski
18:00 - 18:15
Ocena stopnia repigmentacji plam bielaczych po aplikacji miejscowej metotreksatu u pacjentów z bielactwem nabytym (badanie EVRAM, clinicaltrials.gov - NCT04942860)
Wykładowcy
lek. Adam Cichewicz
prof. dr hab. n. med. Rafał Czajkowski
18:15 - 18:30
DYSKUSJA
9:35 - 11:05
CHOROBY WŁOSÓW I SKÓRY OWŁOSIONEJ
Przewodniczący
dr hab. n. med., prof. uczelni Dominika Wcisło-Dziadecka
9:35 - 9:49
Leczenie łysienia androgenowego. Co nowego?
9:49 - 10:03
Łysienie telogenowe związane z ciążą
Wykładowca
dr hab. n. med., prof. uczelni Dominika Wcisło-Dziadecka
10:03 - 10:17
Leczenie liszaja płaskiego mieszkowego. Co nowego?
10:17 - 10:31
Leczenie łysienia plackowatego. Co nowego?
10:31 - 10:39
Trichotillomania. Trudności diagnostyczne
10:39 - 10:47
Łysienie związane z kiłą. Trudności diagnostyczne
Wykładowca
dr n. med. Agata Kłosowicz
10:47 - 11:05
DYSKUSJA
11:05 - 15:45
Przerwa
15:45 - 16:30
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
Inhibitory JAK - nowa jakość w leczeniu dermatologicznym
Atopowe zapalenie skóry – nowe możliwości leczenia
Inhibitory JAK w łysieniu plackowatym
Dyskusja
16:30 - 17:00
Przerwa
17:00 - 18:30
CHOROBY BŁON ŚLUZOWYCH
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska
dr hab. n. med. Rafał Białynicki-Birula
17:00 - 17:14
Związek liszaja płaskiego błon śluzowych z zespołem metabolicznym
17:14 - 17:28
Zmiany w obrębie sromu w okresie okołomenopauzalnym
17:28 - 17:42
Choroby błony śluzowej jamy ustnej o wysokim potencjale transformacji nowotworowej
17:42 - 17:56
Rumień wielopostaciowy błon śluzowych
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska
17:56 - 18:04
Naczyniaki błon śluzowych
Wykładowca
dr n. med. Marta Kurzeja
18:04 - 18:12
Leczenie liszaja twardzinowego narządów płciowych
Wykładowca
dr n. med. Paulina Cieplewicz-Guźla
18:12 - 18:30
DYSKUSJA
9:35 - 9:55
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przewlekłej pokrzywce spontanicznej
9:55 - 10:15
Diagnostyka alergologiczna AZS u dzieci
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
10:15 - 10:35
Medycyna personalizowana w AZS
10:35 - 10:45
AZS a choroby sercowo-naczyniowe – ocena mikrokrążenia w AZS w materiale własnym
10:45 - 10:55
Czy potrzebna jest aplikacja mobilna pomagająca kontrolować przebieg AZS?
Wykładowca
lek. Mikołaj Cichoń
10:55 - 11:05
DYSKUSJA
11:05 - 17:00
Przerwa
17:00 - 18:30
ŁUSZCZYCA
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek
17:00 - 17:14
Dieta w łuszczycy: czy sensowna?
17:14 - 17:28
Świąd w łuszczycy: niedoceniany problem
17:28 - 17:42
Analiza GWAS w łuszczycy: co wnosi praktycznego polski projekt wieloośrodkowy?
17:42 - 17:56
Horyzonty leczenia miejscowego łuszczycy
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
17:56 - 18:04
Program lekowy w łuszczycy: wczoraj i dziś
18:04 - 18:12
Nowe kliniczne markery ryzyka sercowo-naczyniowego w łuszczycy
18:12 - 18:30
DYSKUSJA
9:35 - 9:49
Wczesny toczeń rumieniowaty układowy – jak rozpoznać, czy leczyć?
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
9:49 - 10:03
Czynniki rokownicze w twardzinie układowej
10:03 - 10:17
Kontrowersje wokół eozynofilowego zapalenia powięzi
10:17 - 10:31
Zapalenie skórno-mięśniowe jako rewelator nowotworowy
Wykładowca
dr hab. n. med. Małgorzata Michalska-Jakubus
10:31 - 10:39
Markery serologiczne aktywności twardziny układowej
10:39 - 11:05
DYSKUSJA
11:05 - 15:30
Przerwa
15:30 - 16:30
DERMATOZY CIĘŻARNYCH
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski
prof. dr hab. n. med. Adam Reich
15:30 - 15:44
Łuszczyca u kobiet w ciąży
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
15:44 - 15:58
Toczeń rumieniowaty i inne choroby tkanki łącznej a ciąża
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Adam Reich
15:58 - 16:12
Pemfigoid ciężarnych
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski
16:12 - 16:20
Mastocytoza u kobiet w ciąży
16:20 - 16:30
DYSKUSJA
16:30 - 17:00
Przerwa
17:00 - 18:30
SKÓRNE REAKCJE POLEKOWE
Przewodniczący
17:00 - 17:14
Różne oblicza nietolerancji kwasu acetylosalicylowego
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Dorota Jenerowicz
17:14 - 17:28
Późne następstwa toksycznej nekrolizy naskórka
17:28 - 17:42
Składniki środków do higieny jamy ustnej – interakcje miejscowe i ogólne
17:42 - 17:56
Immunogenność kwasu hialuronowego i jej konsekwencje
17:56 - 18:04
Alergia kontaktowa na żywicę świerku norweskiego – rola testów skórnych w diagnostyce nadwrażliwości na leki miejscowe
Wykładowca
lek. Maciej Spałek
18:04 - 18:12
Symetryczna wyprzeniowa i zgięciowa osutka wywołana lekiem – przegląd literatury
Wykładowca
lek. Adrianna Liberska-Nobis
18:06 - 18:30
DYSKUSJA
15:30 - 16:30
CHOROBY PASOŻYTNICZE I INFEKCYJNE
Przewodniczący
15:30 - 15:44
Choroby infekcyjne skóry okiem mikrobiologa
15:44 - 15:58
Leiszmanioza skórna - problemy diagnostyczne
15:58 - 16:12
Świerzb u osób z immunosupresją – manifestacje kliniczne i możliwości terapeutyczne
16:12 - 16:20
Infekcje i choroby imitujące infekcje skóry – studium przypadków klinicznych
16:20 - 16:30
DYSKUSJA
16:30 - 17:00
Przerwa
17:00 - 18:30
CHOROBY NACZYŃ
Przewodniczący
dr n. med. Monika Kapińska-Mrowiecka
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
dr hab. n. med. Małgorzata Michalska-Jakubus
dr n. med. Bartłomiej Wawrzycki
17:00 - 17:14
Układowe zapalenia naczyń – patogeneza, podział, nomenklatura – punkt widzenia immunologa
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
17:14 - 17:28
Zapalenie naczyń - okiem dermatologa
Wykładowca
dr hab. n. med. Małgorzata Michalska-Jakubus
17:28 - 17:42
Znaczenie wysoko nienasyconych kwasów tłuszczowych (GLA) w przewlekłych chorobach zapalnych skóry
Wykładowca
dr n. med. Monika Kapińska-Mrowiecka
17:42 - 17:56
Wykorzystanie obrazowania 3D do obiektywnej oceny skuteczności leczenia malformacji kapilarnych skóry i oceny czynników prognostycznych
17:56 - 18:04
Pokrzywkowe zapalenie naczyń
18:04 - 18:18
Objaw Raynauda
18:18 - 18:30
DYSKUSJA
9:35 - 11:05
FOTODERMATOZY
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
9:35 - 9:49
Chronic actinic dermatitis
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
9:49 - 10:03
Fotodermatozy idiopatyczne – update
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
10:03 - 10:17
Fototesty płatkowe w diagnostyce dermatologicznej
10:17 - 10:31
Porfiria skórna późna
10:31 - 10:39
Protoporfiria erytropoetyczna
Wykładowca
lek. Michał Niedźwiedź
10:39 - 10:47
Leki fototoksyczne a skórna fotokancerogeneza
Wykładowca
dr n. med. Dorota Sobolewska-Sztychny
10:47 - 11:05
DYSKUSJA
11:05 - 11:45
Przerwa
2
czerwca
PIĄTEK
8:00 - 9:30
POKAZ PRZYPADKÓW
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
dr n. med. Monika Kapińska-Mrowiecka
dr n. med. Danuta Rosińska-Borkowska
8:00 - 8:03
Aspekty praktyczno-kliniczne w przebiegu wybranych nowotworów limfoproliferacyjnych z wtórnym zajęciem skóry
Wykładowca
lek. Katarzyna Dulik
8:03 - 8:06
Pierwotny skórny chłoniak z dużych komórek B typu kończynowego
Wykładowca
dr hab. n. med. Agnieszka Kalińska-Bienias
8:06 - 8:09
Zmiany skórne jako pierwsza manifestacja chłoniaka grudkowego
Wykładowca
dr n. med. Julia Nowowiejska
8:09 - 8:12
Łysienie plackowate uogólnione z obrzękiem tłuszczowo-limfatycznym tkanek miękkich okolicy pokrywy czaszki (lipedematous alopecia) oraz dystrofią płytek paznokciowych rąk i stóp – prezentacja przypadku
Wykładowca
dr n. med. Anna Michalak-Stoma
8:12 - 8:15
Okołostomijne zgorzelinowe zapalenie skóry leczone miejscowym infliksimabem
Wykładowca
dr n. med. Jakub Marczuk
8:15 - 8:18
Toczeń rumieniowaty noworodków
8:18 - 8:21
Między dermatologią a medycyną estetyczną – infekcje w obrębie czerwieni wargowej. Case report
8:21 - 8:24
Podostry skórny toczeń rumieniowaty indukowany lekami wstępnie diagnozowany jako rumień obrączkowaty odśrodkowy
Wykładowca
lek. Aleksandra Pizun
8:24 - 8:27
Ichthyosiform morphea u 14-letniej pacjentki
Wykładowca
lek. Katarzyna Korecka
8:27 - 8:30
Pozajelitowa skórna postać choroby Leśniowskiego-Crohna zajmująca skórę gładką i skórę owłosioną głowy – obraz dermoskopowy
Wykładowca
lek. Kinga Kolcz
8:30 - 8:33
Obraz dermoskopowy rumienia wyniosłego i długotrwałego (erythema elevatum et diutinum)
Wykładowca
lek. Milena Marzęcka
8:33 - 8:36
Folikulotropowy ziarniniak grzybiasty – trudności diagnostyczne. Seria przypadków
8:36 - 8:39
Chłoniak rozlany z dużych komórek B
Wykładowca
lek. Katarzyna Wróbel
8:39 - 8:48
Odmiana podskórna tocznia rumieniowatego
Wykładowca
lek. Joanna Kaczyńska
8:48 - 9:30
Dyskusja
9:30 - 9:35
Przerwa
9:35 - 11:05
REKOMENDACJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO 3
9:35 - 9:50
Obrzęk naczynioruchowy
9:50 - 10:05
Rak podstawnokomórkowy skóry
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
10:05 - 10:20
Fotoprotekcja
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
10:20 - 10:35
Rak kolczystokomórkowy skóry i rak z komórek Merkla
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
10:35 - 10:50
10:50 - 11:05
Dyskusja
11:05 - 11:25
Przerwa
11:25 - 11:40
Is it possible to prevent atopic dermatitis in children?
11:40 - 11:55
Treatment of lichen planus in 2023
11:55 - 12:10
Decision making in dermatological care of elderly patients
12:10 - 12:25
Patch testing for drug eruptions
12:25 - 12:40
Dyskusja
12:40 - 13:55
Przerwa
13:55 - 14:55
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
Półpasiec. Od profilaktyki do leczenia 2023
Obraz kliniczny i powikłania półpaśca
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc
Półpasiec u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry
Możliwości terapeutyczne w półpaścu
Profilaktyka półpaśca
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
Dyskusja
14:55 - 15:35
Przerwa
15:35 - 16:45
REKOMENDACJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO 4
15:35 - 15:50
Atopowe zapalenie skóry
15:50 - 16:05
Twardzina ograniczona (morphea)
16:05 - 16:20
Chłoniaki pierwotnie skórne
16:20 - 16:35
Postępowanie przy powikłaniach po zabiegach z użyciem kwasu hialuronowego
16:35 - 16:45
Dyskusja
16:45 - 17:30
Przerwa
17:30 - 19:30
KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
9:35 - 11:05
ARTYFICJALNA INTELIGENCJA W DERMATOLOGII
Przewodniczący
9:35 - 9:49
Sztuczna inteligencja w życiu lekarzy, dermatologów i pacjentów
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka
9:49 - 10:03
Telemedycyna w dermatologii
10:03 - 10:17
Skuteczność konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN) w przewidywaniu efektów leczenia malformacji kapilarnych typu Port-Wine Stain (PWS)
10:17 - 10:25
Sztuczna inteligencja w chorobach włosów i paznokci
10:25 - 10:33
Nowe technologie w dermatologii - korzyści i zagrożenia
10:33 - 11:05
DYSKUSJA
11:05 - 12:45
Przerwa
12:45 - 13:00
Wykład sponsorowany firmy
Holistyczne podejście do terapii pacjenta z łuszczycą
13:00 - 13:15
Wykład sponsorowany firmy
Znaczenie biopsji diagnostycznej w kierunku łuszczycy
13:15 - 13:30
Wykład sponsorowany firmy
Jak poprawić współpracę lekarz-pacjent w przypadku miejscowego leczenia glikokortykosteroidami?
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
13:55 - 14:55
SESJA SPONSOROWANA
13:55 - 14:25
Sesja sponsorowana firmy
Czas podnieść poprzeczkę – całkowicie czysta skóra jako realny cel terapii łuszczycy
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek
Wartość całkowicie czystej skóry
Bimekizumab - wartość podwójnej inhibicji IL 17 dla uzyskania całkowicie czystej skóry
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek
Dyskusja
Czy PASI 100 to realny cel terapii łuszczycy?
14:25 - 14:55
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
Leczenie ogólne chorych na atopowe zapalenie skóry. 5-letnie doświadczenia terapii dupilumabem
Wykładowcy
prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek
14:55 - 15:35
Przerwa
15:35 - 17:05
MIKOLOGIA
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
prof. dr hab. n. med. Wiaczesław Niczyporuk
15:35 - 15:49
Patogeneza zmian chorobowych w narządach paznokciowych
15:49 - 16:03
Leczenie grzybicy paznokci
16:03 - 16:17
Grzybice odzwierzęce u dzieci
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
16:17 - 16:31
Infekcje grzybicze mylnie rozpoznawane
16:31 - 16:39
Zakażenie jamy nosowej grzybem Cladophialophora bantiana u pacjentki po transplantacji komórek krwiotwórczych – opis przypadku
Wykładowcy
dr n. med. Honorata Kubisiak-Rzepczyk
lek. Agnieszka Sobkowiak-Sobierajska
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
16:39 - 16:47
Dermatofitozy w sportach kontaktowych: zakażenie Microsporum ferrugineum u dwóch braci zapaśników
Wykładowcy
lek. Marianna Majchrzycka
dr n. med. Honorata Kubisiak-Rzepczyk
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
16:47 - 17:05
DYSKUSJA
9:35 - 11:05
DERMATOLOGIA OBRAZOWA: TRICHOSKOPIA, ONYCHOSKOPIA
Przewodniczący
9:35 - 9:49
Trichoskopia w chorobach imitujących łysienie androgenowe
9:49 - 10:03
Inflammoskopia - zastosowanie praktyczne
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop
10:03 - 10:17
Zalety i wady onychoskopii
Wykładowca
dr hab. n. med. Michał Sobjanek
10:17 - 10:31
Trichoskopia w chorobach imitujących łysienie plackowate
10:31 - 10:39
Rozlany rumień owłosionej skóry głowy - diagnostyka trichoskopowa
10:39 - 10:47
Moje ciekawe przypadki onychoskopowe
10:47 - 11:05
DYSKUSJA
11:05 - 12:45
Przerwa
12:45 - 13:00
Wykład sponsorowany firmy
Etyka i przyszłość medycyny estetycznej
13:00 - 13:15
Wykład sponsorowany firmy
Nowe spojrzenie na leczenie przebarwień
Wykładowca
dr n. med. Ewa Chlebus
13:15 - 13:30
Wykład sponsorowany firmy
Uzasadniony wybór SPF 100+
13:55 - 14:55
SESJA SPONSOROWANA
13:55 - 14:10
Wykład sponsorowany firmy
Łuszczyca krostowa uogólniona aktualny stan wiedzy i nowe perspektywy leczenia
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Adam Reich
14:10 - 14:25
Wykład sponsorowany firmy
Doustna izotretynoina: znany lek, nowe dylematy
14:25 - 14:40
Wykład pod patronatem firmy

Rozpoznanie czerniaka i co dalej? Rola dermatologa w leczeniu pacjentów
Wykładowca
dr n. med. Elżbieta Wójtowicz
14:55 - 15:35
Przerwa
15:35 - 17:05
CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc
dr hab. n. med. Agnieszka Beata Serwin
15:35 - 15:49
Czy kiła późna to już historia medycyny?
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc
15:49 - 16:03
Najnowsze europejskie zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące wybranych zakażeń przenoszonych drogą płciową
Wykładowca
dr hab. n. med. Agnieszka Beata Serwin
16:03 - 16:17
Opryszczka narządów płciowych - co nowego?
16:17 - 16:31
Objawowa kiła układu nerwowego we wczesnym okresie zakażenia
Wykładowca
lek. Mateusz Mleczko
16:31 - 16:39
Terapia fotodynamiczna w dermatozach genitalnych
Wykładowcy
dr n. med. Dorota Nowicka
lek. Julia Sieczych
16:39 - 17:05
DYSKUSJA
9:35 - 11:05
TRĄDZIK ZWYKŁY
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
dr n. med. Ewa Chlebus
9:35 - 9:50
Jak radzić sobie z działaniami niepożądanymi izotretinoiny?
9:50 - 10:05
Czy leczenie podtrzymujące trądziku dorosłych jest ważne? Korzyści z leczenia podtrzymującego adapalenem i niskimi dawkami alfa i beta hydroksykwasów
Wykładowca
dr n. med. Ewa Chlebus
10:05 - 10:20
Kluczowa rola Cutibacterium acnes w patogenezie trądziku pospolitego
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
10:20 - 10:35
Psychospołeczne aspekty trądziku zwykłego
10:35 - 10:50
Współczesne poglądy na etiopatogenezę trądziku pospolitego
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop
10:50 - 11:05
DYSKUSJA
11:05 - 15:35
Przerwa
15:35 - 17:05
CHOROBY ALERGICZNE CZ. 2
15:35 - 15:49
Alergiczny wyprysk rąk. Czy możemy poprawić skuteczność leczenia?
15:49 - 16:03
Znaczenie alergologicznej diagnostyki komponentowej u chorych na atopowe zapalenie skóry
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Dorota Jenerowicz
16:03 - 16:11
Preparaty pielęgnacyjne i kosmetyczne w dermatologii – bezpieczeństwo ich stosowania
Wykładowca
lek. Monika Kucharczyk
16:11 - 16:19
Błony śluzowe przedsionka nosa jako istotny rezerwuar Staphylococcus aureus u chorych na atopowe zapalenie skóry – implikacje kliniczne
Wykładowca
dr n. med. Leszek  Blicharz
16:19 - 16:33
Alergia na nikiel - zrozumienie problemu
Wykładowca
16:33 - 17:05
DYSKUSJA
9:35 - 11:05
NOWOTWORY SKÓRY
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek
prof. dr hab. n. med. Adam Włodarkiewicz
9:35 - 9:49
Żyjemy w świecie zdominowanym przez wirusy – co powinien wiedzieć lekarz w kontekście chorych onkologicznie?
9:49 - 10:03
Nowoczesne możliwości leczenia lokalnie zaawansowanych raków skóry - rola dermatologa
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek
10:03 - 10:17
Rola dermatologa w opiece nad pacjentami onkologicznymi - zarządzanie najczęstszymi powikłaniami terapii celowanej i immunoterapii
10:17 - 10:31
Leczenie skojarzone pacjentów z licznymi nowotworami skóry
10:31 - 10:39
Leczenie skojarzone pacjentów z zespołem Gorlina-Goltza
Wykładowca
dr n. med. Agnieszka Terlikowska-Brzósko
10:39 - 10:47

Leczenie pola zagrożenia nowotworowego
Wykładowca
lek. Paulina Tatara
10:47 - 11:05
DYSKUSJA
11:05 - 15:35
Przerwa
15:35 - 17:05
TRĄDZIK RÓŻOWATY
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak
dr n. med. Ewa Chlebus
15:35 - 15:49
Czy czerwona twarz to zawsze trądzik różowaty? Znaczenie diagnostyki różnicowej
15:49 - 16:03
Retinoidy w rosacea. Za i przeciw
Wykładowca
16:03 - 16:17
Trądzik różowaty. Wpływ kosmetyków na powstawanie alergii kontaktowej
Wykładowca
dr n. med. Ewa Chlebus
16:17 - 16:31
Zabiegi medycyny estetycznej w rosacea - za, przeciw, wskazania i przeciwwskazania
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak
16:31 - 16:45
Oczna odmiana trądziku różowatego
16:45 - 16:53
Trądzik różowaty w wariancie ziarniniakowym czy sarkoidoza?
Wykładowca
lek. Katarzyna Pisarz
16:53 - 17:05
DYSKUSJA
9:35 - 11:05
SESJA PRAC ORYGINALNYCH
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Joanna Maj
prof. dr hab. n. med. Adam Reich
9:35 - 9:39
Projekt globalnego, prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną przyjmującą placebo badania 2 fazy z zastosowaniem deukrawacytynibu (wybiórczego, podawanego doustnie inhibitora allosterycznego kinazy tyrozynowej 2; TYK2) u pacjentów z aktywnym krążkowym toczniem rumieniowatym i/lub podostrą skórną postacią tocznia rumieniowatego
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Adam Reich
9:39 - 9:43
Choroby ogólnoustrojowe u pacjentów z łuszczycą paznokci w przebiegu łuszczycy plackowatej
9:43 - 9:47
Ocena skuteczności zastosowania klamry VHO-Osthold® Perfect oraz jej wpływ na obraz kliniczny aparatu paznokciowego w terapii wrastającego paznokcia
Wykładowca
9:47 - 9:51
Bezpieczeństwo terapii biologicznych ustekinumabem u chorych z łuszczycą i współistniejącym utajonym zapaleniem wątroby typu B
9:51 - 9:55
Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej oraz linijnej optycznej koherentnej tomografii w diagnostyce liszaja płaskiego mieszkowego odmiany klasycznej oraz łysienia czołowego bliznowaciejącego
Wykładowca
dr n. med. Marta Kurzeja
9:55 - 9:59
Różne oblicza raka podstawnokomórkowego – wideodermoskopia i mikroskopia konfokalna jako przydatne narzędzia diagnostyczne
Wykładowca
dr n. med. Dominika Kwiatkowska
9:59 - 10:03
Guzowatość nosa - konsekwencje trądziku różowatego?
10:03 - 10:07
Ocena obrazu klinicznego i skuteczności leczenia łuszczycy krostkowej uogólnionej
10:07 - 10:11
Czy neuropatia z małych włókien ma wpływ na rozwój świądu w cukrzycy?
10:11 - 10:15
Aleksytymia u pacjentów z hidradenitis suppurativa oceniana za pomocą kwestionariusza Bermonda-Vorsta (BVAQ)
Wykładowca
dr n. med. Amelia Głowaczewska
10:15 - 10:19
Ocena występowania i skuteczności leczenia zespołu przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego w przebiegu twardziny układowej
10:19 - 10:23
Charakterystyka kliniczna świądu skóry u pacjentów dorosłych z cukrzycą typu 2
10:23 - 10:27
Kontaktowe zapalenie skóry u pacjentów z cukrzycą typu 1 stosujących pompy insulinowe oraz sensory do monitorowania glikemii - wyniki badań własnych
Wykładowca
lek. Mikołaj Cichoń
10:27 - 10:31
Fumarany w leczeniu pityriasis rubra pilaris – wyniki leczenia siedmiu pacjentów
10:31 - 11:05
Dyskusja
11:05 - 15:35
Przerwa
15:35 - 15:49
Zmiany skórne w nieswoistych zapaleniach jelit
15:49 - 16:03
Mastocytoza u dzieci – postęp w diagnostyce i terapii
16:03 - 16:17
Dylematy terapeutyczne w najczęstszych chorobach włosów u dzieci
Wykładowca
dr hab. n. med., prof. uczelni Dominika Wcisło-Dziadecka
16:17 - 16:31
Co nowego w dermatologii dziecięcej?
16:31 - 16:39
Odmienności obrazu klinicznego i przebiegu chorób układowych tkanki łącznej u dzieci
Wykładowca
dr n. med. Julia Nowowiejska
16:39 - 16:47
Skóra pergaminowata i barwnikowa (Xeroderma pigmentosum) – jak rozpoznawać i leczyć?
Wykładowca
dr n. med. Marta Kurzeja
16:47 - 17:05
DYSKUSJA
9:35 - 11:05
9:35 - 9:49
Zapalenia cewki moczowej
9:49 - 10:03
Lekooporne bakteryjne zakażenia przenoszone drogą płciową
10:03 - 10:17
Zakażenia genitalnymi HPV w praktyce dermatologicznej
10:17 - 10:25
Ospa małpia (mpox)
Wykładowca
lek. Konrad Szymański
10:25 - 10:33
Genitalny liszaj twardzinowy
Wykładowca
lek. Julia Sieczych
10:33 - 10:47
Genitalny liszaj płaski czy twardzinowy. Czy jest różnica?
Wykładowca
dr n. med. Dorota Nowicka
10:47 - 11:05
DYSKUSJA
11:05 - 15:35
Przerwa
15:35 - 17:05
DERMATOLOGIA INTERDYSCYPLINARNA
Przewodniczący
15:35 - 15:49
Jak prawidłowo rozpoznawać i leczyć boreliozę
15:49 - 16:03
Alergia na metale a endoprotezy, implanty i inne wszczepiane wyroby medyczne z metalu
16:03 - 16:17
Kiedy ginekolog potrzebuje dermatologa
16:17 - 16:31
Na co dermatolog powinien zwrócić uwagę u chorego po przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych
16:31 - 16:39
Genetyczne i epigenetyczne podłoże zespołu Sezary’ego
16:39 - 16:47
Ocena stężenia endogennych opioidów w surowicy pacjentów dializowanych oraz analiza wpływu tych substancji na występowanie świądu związanego z przewlekłą chorobą nerek
Wykładowca
lek. Kamila Wala-Zielińska
16:47 - 17:05
DYSKUSJA