32 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO

 

Zgłoszenia wystawców przyjmuje:
Anita Jóźwiak
a.jozwiak@termedia.pl