32ND EUROPEAN ACADEMY OF CHILDHOOD DISABILITY ANNUAL MEETING 2020

 

POZNAN, POLAND, 17.06.2020 - 20.06.2020

32ND EUROPEAN ACADEMY OF CHILDHOOD DISABILITY ANNUAL MEETING 2020

 

POZNAN, POLAND, 17.06.2020 - 20.06.2020

INFORMACJA O OPŁATACH*
*UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji


Opłata rejestracyjna do 31.03.2020od 01.04.2020
Pre-conference symposium fee (one day – 17 June 2020 Wednesday, without lunch) 430.00 PLN
Pre-conference (one day Wednesday, 17/06/2020, the fee does not include lunch) participants from Poland and countries with low income (based on the WHO HINARI list) 300.00 PLN
Delegates Physician / EACD members (3 days Thursday - Saturday) 1935.00 PLN 2150.00 PLN
Delegates Physician / EACD non members (3 days Thursday - Saturday) 2150.00 PLN 2365.00 PLN
Delegates non Physician / EACD mbs (3 days Thursday - Saturday) 1505.00 PLN 1720.00 PLN
Delegates non Physician / EACD non mbs (3 days Thursday - Saturday) 1720.00 PLN 1935.00 PLN
Delegates Physician / EACD mbs from low income countries (regarding WHO Hinari List) and Poland (3 days Thursday - Saturday) 1355.00 PLN 1505.00 PLN
Delegates Physician / EACD non mbs from low income countries (regarding WHO Hinari List) and Poland (3 days Thursday - Saturday) 1505.00 PLN 1655.00 PLN
Delegates non Physician / EACD mbs from low income countries (regarding WHO Hinari List) and Poland (3 days Thursday - Saturday) 1055.00 PLN 1204.00 PLN
Delegates non Physician / EACD non mbs from low income countries (regarding WHO Hinari List) and Poland (3 days Thursday - Saturday) 1204.00 PLN 1355.00 PLN
Students (3 days Thursday – Saturday) 560.00 PLN 645.00 PLN
Parents - participation only on Saturday June 20, 2020 in Parental Sessions – FREE OF CHARGE. Registration required 0.00 PLN
Students from low income countries (regarding WHO Hinari List) and Poland (3 days Thursday – Saturday) 387.00 PLN 452.00 PLN
Parents* (3 days Thursday – Saturday) *Participation during the 3 days of conference – only in particular, marked sessions (number of participants limited) 560.00 PLN 645.00 PLN
Accompanying persons* (only acompanying events, number of participants limited) 430.00 PLN
One day registration EACD member 1290.00 PLN
430.00 PLN
Pre-conference symposium fee (one day – 17 June 2020 Wednesday, without lunch)
300.00 PLN
Pre-conference (one day Wednesday, 17/06/2020, the fee does not include lunch) participants from Pol
345.00 PLN
Networking dinner on Friday 19 June 2020
0.00 PLN
Accompanying event WELCOME RECEPTION, on Thursday 18 June 2020 - FREE OF CHARGE - but registration r
430.00 PLN
Accompanying persons* (only acompanying events, number of participants limited)

Opłata za udział w wydarzeniu towarzyszącym jest niefinansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

Ceny zawierają podatek VAT.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.
Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają TYLKO OSOBY, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA RECEPT.

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu.

Pakiet obejmuje następujące świadczenia:
– udział w sesjach,
– szczegółowy program,
– certyfikat uczestnictwa,
– wstęp na wystawę firm medycznych,
– poczęstunek podczas konferencji.

Warunkiem wzięcia udziału w kongresie jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja uczestników” lub klikając poniżej

Rejestracja uczestników

Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem EACD20 + imię i nazwisko uczestnika)

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o podatku od towarów i usług, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, prosimy przy rejestracji o podanie ostatecznych danych do wystawienia dokumentu sprzedaży, gdyż nie będzie możliwości zmiany charakteru tego dokumentu.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 12 czerwca 2020 r.

Po tym terminie istnieje możliwość uiszczenia opłaty w biurze kursu.

Rezygnację z udziału w kursie przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail) do 2 czerwca 2020 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00


© 2020 Termedia