IV KONFERENCJA RAK PIERSI - ONKOLOGIA I PLASTYKA

 

POZNAŃ, 20.09.2019 - 21.09.2019

UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

• opłata stała – 260 PLN
• członkowie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej – 200 PLN
• opłata na miejscu (podczas konferencji) – 500 PLN
Impreza towarzysząca* - 200 PLN
*niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

Ceny zawierają podatek VAT.

Pakiet obejmuje następujące świadczenia:
– wstęp na sesje,
– serwis kawowy (kawa, herbata, woda),
– lunch,
– szczegółowy program,
– certyfikat.

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept.


Członkowie Klubu Termedicus otrzymują do 40% zniżki na udział w konferencji.

Prosimy o wpłaty na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
Bank SANTANDER POLSKA S.A. IV Oddział Poznań
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem MUR19 + imię i nazwisko uczestnika)

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura. Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących. Dane do faktury powinny być kompletne a zarazem ostateczne.

Warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest:
– rejestracja,
– uiszczenie opłaty kongresowej,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja uczestników” lub klikając poniżej:


Rejestracja uczestników

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 14 września 2019 r.
Po tym terminie istnieje możliwość uiszczenia opłaty w biurze Kongresu.

Rezygnację z udziału w Kongresie przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, email) do 7 września 2019 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Biuro Organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61–615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych.