IV KONFERENCJA RAK PIERSI - ONKOLOGIA I PLASTYKA

 

POZNAŃ, 20.09.2019 - 21.09.2019

19
września
Czwartek
Sala 1
17:00
Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
20
września
Piątek
Sala 1
9:00 - 9:15
Otwarcie konferencji
dr hab. Dawid Murawa, prof. UZ prof. WSZUiE, prof. Jerzy Jankau, prof. Wojciech Wysocki, dr Maciej Kuczyński

Wręczenie odznaczeń towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
9:15 - 9:30
Wykład inauguracyjny:
Dlaczego warto odwiedzić Susch?
Marta Klepka, Dyrektor Hotelu Blow Up Hall w imieniu Pani Prezes Grażyny Kulczyk
9:30 - 10:40
Sesja 1. Rekonstrukcje gruczołu piersiowego – podstawowe pytania
Przewodniczący: dr n. med. Sławomir Cieśla, dr n. med. Paweł Pyka
9:30 - 9:40
Dreny?
dr n. med. Sławomir Cieśla
9:40 - 9:50
Antybiotyki?
dr n. med. Piotr Rhone
9:50 - 10:00
Płukanie rany, kąpiel implantu?
dr n. med. Piotr Pluta
10:00 - 10:10
Opatrunki?
lek. Karolina Pieszko
10:10 - 10:20
Czy coś jeszcze?
dr hab. Dawid Murawa, prof. UZ prof. WSZUiE
10:20 - 10:35
Optymalne znieczulenie w chirurgii piersi - stan wiedzy na rok 2019
lek. Paweł Pietraszek
10:35 - 10:40
Dyskusja
10:40 - 12:00
Sesja 2. Sesja Radioterapia/Rekonstrukcje
Przewodniczący: dr n. med. Piotr Kędzierawski, dr hab. Dawid Murawa, prof. UZ prof. WSZUiE
10:40 - 10:55
Co chirurg powinien wiedzieć na temat radioterapii- wskazania i ograniczenia
dr n. med. Joanna Socha
10:55 - 11:10
Radioterapia po mastektomiach podskórnych – 8 lat doświadczeń Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
dr n. med. Piotr Kędzierawski
11:10 - 11:25
Fizyczne aspekty planowania radioterapii po mastektomii
dr n. med. Tomasz Kuszewski
11:25 - 11:45
Przypadki kliniczne – chore po mastektomiach podskórnych – wskazania do leczenia uzupełniającego ze szczególnym uwzględnieniem radioterapii
dr n. med. Joanna Socha (protezy),
dr n. med. Róża Poźniak–Balicka (ekspandery),
dr n. med. Piotr Kędzierawski (zabiegi prepektoralne)
11:45 - 12:00
Dyskusja
12:00 - 12:15
Przerwa na kawę
12:15 - 12:30
Świadomy pacjent jest wartością
Ewelina Puszkin - Fundacja OmeaLife
12:30 - 14:10
Sesja 3. Prepectoral reconstructions – the rules and questions
Przewodniczący: prof. Stefano Pompei, prof. Raghavan Vidya
12:30 - 12:45
Complication rates and cosmetic results in prepectoral vs subpectoral Breast Reconstruction
prof. Roland Reitsamer
12:45 - 13:00
Polyurethane Implants in prepectoral and subpectoral Breast Reconstruction
prof. Stefano Pompei
13:00 - 13:15
Prepectoral implant placement and TIGR-mesh coverage
prof. Roland Reitsamer
13:15 - 13:30
Light weight implants and their possible uses
prof. Stefano Pompei
13:30 - 13:45
The 10 golden rules to prepectoral breast reconstruction
prof. Raghavan Vidya
13:45 - 14:00
Does it matter which mesh and the guidelines?
prof. Raghavan Vidya
14:00 - 14:10
Dyskusja
14:10 - 14:40
Lunch

Sesja Lunchowa - dwugłos
Rekonstrukcja kompleksu otoczka-brodawka - chirurgia, mikropigmentacja
dr n. med. Michał Lewandowicz, dr n. med. Sylwia Nawrot
14:40 - 15:55
Sesja 4. Sesja polsko-angielska
Przewodniczący: dr n. med. Artur Bocian
14:40 - 14:55
Breast cancer screening in the UK and the role of Breast Surgeons
dr n med. Jarosław Krupa
14:55 - 15:10
Breast reconstruction following Nipple sparing mastectomy: clinical outcomes and risk factors related complications
prof. Fabio Santanelli di Pompeo
15:10 - 15:25
Rola pielęgniarki piersiowej – jak to wygląda w UK?
dr Paweł Pietrzak
15:25 - 15:40
Get It Right First Time (GIRFT)
dr n med. Jarosław Krupa
15:40 - 16:00
Dyskusja
16:00 - 16:35
Sesja 5. Hormonozależny rak piersi
Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Pieńkowski, prof. dr hab. Rodryg Ramlau
16:00 - 16:15
Rola kinaz zależnych od cyklin w leczeniu hormonozależnego raka piersi
prof. dr hab. Tadeusz Pieńkowski
16:15 - 16:30
Zastosowanie inhibitorów kinaz zależnych od cyklin u młodych chorych z zaawansowanym hormonozależnym rakiem piersi
dr n. med.Joanna Kufel-Grabowska
16:30 - 16:40
Dyskusja
16:40 - 16:55
Przerwa na kawę
16:55 - 18:05
Sesja 6. Sesja genetyczna
Przewodniczący: dr n med. Małgorzata Stawicka, dr hab. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.
16:55 - 17:10
Diagnostyka genetyczna w codziennej praktyce klinicznej raka piersi
dr n. med. Małgorzata Stawicka
17:10 - 17:25
Czy diagnostyka całogenomowa to przyszłość onkogenetyki klinicznej?
dr hab. n. med. Paweł Zawadzki
17:25 - 17:40
Czy i kiedy wynik badania genetycznego wpływa na leczenie raka piersi?
dr n med. Marek Szwiec
17:40 - 17:55
Prezentacja kliniczna wybranych przypadków
dr n med. Natalia Badziąg-Leśniak
17:55 - 18:05
Dyskusja
18:10 - 19:30
Sesja 7. Sesja prawna
dr Maciej Kuczyński(członek zarządu PTChPRiE), dr Jacek Kargul (członek zarządu PTChO), prof. Szczepan Cofta (dyrektor Szpitala Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu), Radosław Rubaszewski (radca prawny)
18:05 - 18:20
Roszczenia pacjentów – co jest najczęstszym błędem lekarzy w świetle praktyki sądów – okiem sędziego?
Izabela Wróbel - Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
18:20 - 18:35
Zgoda pacjenta na operacje zmniejszające ryzyko (profilaktyczne mastektomii piersi) – na co zwracać uwagę?
Hanna Rubaszewska LL.M. - adwokat - BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp. k.
18:35 - 18:50
Zagrożenia i ryzyka w umowach kontraktowych lekarzy z placówkami medycznymi
Wojciech Plesiński, LL.M. Eur. - radca prawny - BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp. k.
18:50 - 19:05
Lekarz jako pracodawca - wybrane aspekty zatrudnienia personelu medycznego i najważniejsze zagrożenia z tym związane
dr Sebastian Samol,UAM Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, Poznań
19:05 - 19:20
Korpus kontroli NFZ i nowe zasady prowadzenia postępowań kontrolnych - zmiany dla świadczeniodawców
Artur Paszkowski - prawnik, wiceprezes Zarządu Leszczyńskie Centrum Medyczne VENTRICULUS Sp. z o.o.
19:20 - 19:30
Dyskusja
21
września
Sobota
Sala 1
9:00 - 10:10
Sesja 8. Sesja BI-ALCL – anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy związany z implantami
Przewodniczący: dr hab. Dawid Murawa, prof. UZ prof. WSZUiE, prof. dr hab. Grzegorz Dworacki
9:00 - 9:15
BI-ALCL – okiem chirurga
dr hab. Dawid Murawa, prof. UZ prof. WSZUiE
9:15 - 9:30
BI-ALCL – patomechanizm i diagnostyka histopatologiczna
prof. dr hab. Grzegorz Dworacki
9:30 - 9:45
BI-ALCL – diagnostyka i leczenie wielodyscyplinarne okiem hematologa - dwugłos
dr n. med. Aganieszka Giza, dr n. med.Magdalena Witkowska
9:45 - 10:00
BI-ALCL w Polsce – propozycja wieloośrodkowego badania retrospektywnego
dr n. med. Piotr Pluta
10:00 - 10:10
Dyskusja
10:10 - 10:50
Sesja 9. Rekonstrukcje prepektoralne
Przewodniczący: dr n. med. Leszek Kozłowski
10:10 - 10:25
Mastektomia prepektoralna z rekonstrukcją implantem przy użyciu Siatki lub ADM (Exaflex Pocket)
dr n. med. Artur Bocian
10:25 - 10:40
Mastektomia podskórna z jednoczasową rekonstrukcją - Konwersja do pozycji prepektoralnej
dr n. med. Daniel Maliszewski
10:40 - 10:50
Dyskusja
10:50 - 11:05
Przerwa na kawę
11:05 - 12:30
Sesja 10. Zmiany o niepewnym potencjale biologicznym (B3)-diagnostyka i leczenie
Przewodniczący: dr n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska, dr n. med. Andrzej Kurylcio
11:05 - 11:20
Dlaczego zmiany z kategorii B3 stanowią wyzwanie dla patologa?
dr n. med. Joanna Szpor
11:20 - 11:35
Ryzyko niedoszacowania raka w przypadku stwierdzonych atypowych rozrostów. ADH, ALH, FEA – kiedy konieczne jest leczenie chirurgiczne?
dr n. med. Mateusz Wichtowski
11:35 - 11:50
Zmiany brodawkowate należące do kategorii B3 – diagnostyka i postępowanie
dr n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska
11:50 - 12:05
Rozpoznanie LCIS w biopsji i marginesie operacyjnym – implikacje
dr n. med. Leszek Kozłowski
12:05 - 12:20
Rzadkie rozpoznania z kategorii B3 – i co dalej?
dr n. med. Ewa Chmielik
12:20 - 12:30
Dyskusja
12:30 - 14:00
Sesja 11. Sesja plastyczna
Przewodniczący: dr n. med. Maciej Kuczyński, dr n. med. Sławomir Mazur
12:30 - 12:45
Moje zderzenie z chirurgią onkologiczna, czyli co myśli plastyk o poprawie piersi po zabiegach onkologicznych
lek. Magdalena Graczyk
12:45 - 13:00
Metody symetryzacji sąsiedniej piersi
dr hab. n. med. Jerzy Jankau
13:00 - 13:15
Estetyka kobiecej piersi
lek. Magdalena Graczyk, dr hab. n. med. Jerzy Jankau
13:15 - 13:30
BREAST-Q na oddziale chirurgii onkologicznej, na oddziale chirurgii plastycznej
dr hab. n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska, lek. Justyna Jończyk
13:30 - 13:45
Patrząc wstecz przez pryzmat zrekonstruowanej piersi
dr n. med. Artur Śliwiński, lek. Piotr Krajewski
13:45 - 14:00
Dyskusja
14:00 - 14:15
Przerwa na kawę
14:15 - 15:30
Sesja 12. Węzły Chłonne
Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Nowecki, dr n. med. Andrzej Kurylcio
14:15 - 14:30
Postępowanie z regionalnymi węzłami chłonnymi w raku piersi
prof. dr hab. Zbigniew Nowecki
14:30 - 14:45
Biopsja węzłów chłonnych z użyciem ferromagnetyków
dr n. med. Andrzej Kurylcio
14:45 - 15:00
Naciek pozatorebkowy w przerzucie raka piersi
prof. dr hab. Agnieszka Kołacińska
15:00 - 15:20
Radioterapia po biopsji węzłów wartowniczych i limfadenektomii
dr Joanna Socha
15:20 - 15:30
Dyskusja
15:30 - 16:10
Sesja 13. Biologia molekularna - zastosowanie w procesie terapeutycznym
Przewodniczący: prof. dr hab. Agnieszka Kołacińska, Daniel Maliszewski
15:30 - 15:45
Test Oncotype DX - rola testów wielogenowych w deeskalacji leczenia adjuwantowego wczesnego raka piersi. Praktyczne aspekty i doświadczenie kliniczne Walijskiego Centrum Chorób Piersi
Paweł Pietrzak
15:45 - 16:00
Czy OSNA jest skuteczniejsza niż cytologiczna analiza imprintu w śródoperacyjnej ocenie węzła wartowniczego?
Paweł Pyka
16:00 - 16:10
Dyskusja
16:10
Zakończenie konferencji