IV KONFERENCJA RAK PIERSI - ONKOLOGIA I PLASTYKA

 

POZNAŃ, 20.09.2019 - 21.09.2019

Biopsja węzłów chłonnych z użyciem ferromagnetyków.pdf

BREAST-Q na oddziale chirurgii onkologicznej, na oddziale chirurgii plastycznej.pdf

Czy OSNA jest skuteczniejsza niż cytologiczna analiza imprintu w śródoperacyjnej ocenie węzła wartowniczego.pdf

Dlaczego zmiany z kategorii B3 stanowią wyzwanie dla patologa.pdf

Fizyczne podstawy planowania radioterapii po mastektomii.pdf

Lekarz jako pracodawca - wybrane aspekty zatrudnienia personelu medycznego i najważniejsze zagrożenia z tym związane.pdf

Naciek pozatorebkowy w przerzucie raka piersi.pdf

Postępowanie z regionalnymi węzłami chłonnymi w raku piersi.pdf

Radioterapia po biopsji węzłów wartowniczych i limfadenektomii.pdf

Radioterapia po mastektomiach podskórnych- 8 lat doświadczeń Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.pdf

Rola cyklin zależnych od kinaz w leczeniu hormonozależnego raka piersi.pdf

Rola pielęgniarki Specjalistki Chorób Piersi – jak to wygląda w UK.pdf

Roszczenia pacjentów, co jest najczęstszym błędem lekarzy w świetle praktyki sądów – okiem sędziego.pdf

Rozpoznanie LCiS w biopsji i marginesie operacyjnym – implikacje kliniczne.pdf

Ryzyko niedoszacowania raka w przypadku stwierdzonych atypowych rozrostów. ADH, ALH, FEA.pdf

Rzadkie rozpoznania z kategorii B3 i co dalej.pdf

ZAGROŻENIA I RYZYKA w umowach kontraktowych lekarzy z placówkami medycznymi.pdf

Zakażenie miejsca operowanego.pdf

Zastosowanie inhibitorów kinaz zależnych od cyklin u młodych chorych z zaawansowanym hormonozależnym rakiem piersi.pdf