eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
3/2008
vol. 3
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Konferencja Postępy Neuropsychiatrii i Neuropsychologii 2008 - program

Online publish date: 2008/11/25
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Konferencja Postępy Neuropsychiatrii i Neuropsychologii

Poznań, 27–28 listopada 2008 r.

Sesja I: Genetyka molekularna

27 listopada 13.00–15.30

Przewodniczący: prof. Janusz Rybakowski, prof. Joanna Hauser

• prof. John Mann (Columbia University, New York, President, Society of Biological Psychiatry): The impact of genes and childhood adversity on brain biology, function and adulthood depression

• prof. Joanna Hauser (Poznań): Farmakogenomika leków przeciwdepresyjnych – wyniki badania GENDEP

• dr hab. Filip Rybakowski (Poznań): Genetyczne i osobowościowe podłoże jadłowstrętu psychicznegoSesja II: Neurobiologia

27 listopada 16.00–18.30

Przewodniczący: prof. Jerzy Vetulani, prof. Andrzej Rajewski

• prof. Leszek Kaczmarek (Warszawa): Neurobiologiczne mechanizmy plastyczności neuronalnej

• prof. Janusz Rybakowski (Poznań): Psychopatologia a aktywność twórcza

• prof. Jerzy Vetulani (Kraków): Neurobiologia moralnościSesja III: Neuroobrazowanie i psychiatria

28 listopada 9.00–11.30

Przewodniczący: prof. Alina Borkowska, dr hab. Jan Jaracz

• prof. Anna Grabowska (Warszawa): Obrazowanie mózgu człowieka w badaniach psychologicznych: nowe kierunki rozwoju

• prof. Alina Borkowska (Bydgoszcz): Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii: zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne

• dr Wiktor Drożdż (Bydgoszcz): Stany mieszane depresyjne: symptomatologia oraz znaczenie kliniczneSesja IV: Neurologia

28 listopada 12.00–14.00

Przewodniczący: prof. Anna Członkowska, dr hab. Filip Rybakowski

• prof. Wojciech Kozubski (Poznań): Bóle głowy a osobowość

• prof. Joanna Jędrzejczak (Warszawa): Zespoły padaczkowe

• prof. Anna Członkowska (Warszawa): Choroba Wilsona


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe