eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
2/2008
vol. 3
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Konferencja Postępy Neuropsychiatrii i Neuropsychologii. Poznań, 29–30 listopada 2007 r.

Janusz Rybakowski

Online publish date: 2008/09/17
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
. Konferencja Postępy Neuropsychiatrii i Neuro- psychologii odbyła się 29–30 listopada 2007 r. w Poznaniu. Podobnie jak w roku ubiegłym, organizatorami konferencji byli: Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, skąd pochodzą redaktor naczelny oraz sekretarz pisma, Zakład Neuropsychologii Klinicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego kierownik (prof. Alina Borkowska) jest redaktorem części neuro-psychologicznej, Sekcja Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz wydawnictwo Termedia, wydawca czasopisma Neuropsychiatria i Neuropsychologia. Wykłady podzielone zostały na cztery odrębne sesje zatytułowane Neurofarmakologia i neurobiologia, Psychopatologia, Genetyka molekularna i Neurologia. Sesję neurofarmakologiczną rozpoczynał wykład inauguracyjny The role of omega-3 fatty acids in the treatment of depression, który wygłosił prof. Robert Haim Belmaker, aktualny prezydent elekt Collegium Internationale Neuro-psychopharmacologicum (CINP), najstarszej na świecie organizacji psychofarmakologicznej. Profesor Belmaker jest obecnie jedną z wybitniejszych postaci, jeśli chodzi o psychiatrię biologiczną. Wsławił się swymi badaniami nad rolą drugich przekaźników wewnątrzkomórkowych, takich jak układ cyklicznego monofosforanu (cAMP) i fosfatydyloinozytolu w patogenezie zaburzeń psychicznych i mechanizmie działania jonów litu. Otrzymał wiele prestiżowych nagród naukowych, m.in. za poszerzenie wiedzy odnośnie do znaczenia inozytolu w czynności ośrodkowego układu nerwowego. Podczas wykładu zaprezentował wyniki własnych badań potwierdzające terapeutyczne znaczenie kwasów tłuszczowych omega-3 w leczeniu depresji. Metoda taka stosowana jest obecnie również w Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu, gdzie preparat kwasów tłuszczowych pod nazwą Eye-Q, zawierający dawkę dobową 2200 mg kwasu ejkozopentanowego (EPA), 700 mg kwasu dokozaheksaenowego (DHA), 240 mg kwasu gammalinolenowego (GLA) i 40 mg witami- ny E, podawany jest w celu potencjalizacji działania leków przeciwdepresyjnych w depresji lekoopornej. Dotychczasowe doświadczenia w tym względzie wydają się być zachęcające. Profesor Belmaker ma polskie korzenie. Jego rodzice mieszkali w Błoniu k. Warszawy i nazywali się Belmacher. Podczas pobytu w Polsce odwiedził wielu członków rodziny zarówno z Błonia, jak i...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe