WĘZEŁ WARTOWNICZY – CO WIEMY W 2018 ROKU?

 

POZNAŃ, 23.11.2018

UWAGA: O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

Opłata stała – 150 PLN

Ceny zawierają podatek VAT.

Pakiet obejmuje następujące świadczenia:
– wstęp na sesje,
– serwis kawowy (kawa, herbata, woda),
– lunch,
– szczegółowy program,
– certyfikat.

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept.


Członkowie Klubu Termedicus otrzymują do 40% zniżki na udział w konferencji.

Prosimy o wpłaty na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
Bank SANTANDER POLSKA S.A. IV Oddział Poznań
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem DMUR18 + imię i nazwisko uczestnika)

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura. Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących. Dane do faktury powinny być kompletne a zarazem ostateczne.

Warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest:
– rejestracja,
– uiszczenie opłaty kongresowej,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja uczestników” lub klikając poniżej:


Rejestracja uczestników

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 17 listopada 2018 r.
Po tym terminie istnieje możliwość uiszczenia opłaty w biurze konferencji.

Rezygnację z udziału w konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, email) do 9 listopada 2018 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Biuro Organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61–615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych.