WĘZEŁ WARTOWNICZY – CO WIEMY W 2018 ROKU?

 

POZNAŃ, 23.11.2018

Przewodniczący komitetu naukowego:
dr hab. Dawid Murawa prof. nadzw.

Członkowie:
dr hab. Paweł Basta prof. nadzw.
dr Sławomir Cieśla
dr hab. Agnieszka Kołacińska prof. nadzw.
dr Leszek Kozłowski
dr Andrzej Kurylcio
dr Paweł Kurzawa
dr hab. Dariusz Nejc
prof. Zbigniew Nowecki
prof. Wojciech Polkowski
prof. Piotr Radziszewski
prof. Piotr Rutkowski
dr Waldemar Szabłoński
prof. Łukasz Wicherek
dr Mateusz Wichtowski
prof. Małgorzata Wierzbicka
dr hab. Wojciech Wysocki prof. nadzw.
dr hab. Jacek Zieliński prof. nadzw.