WĘZEŁ WARTOWNICZY – CO WIEMY W 2018 ROKU?

 

POZNAŃ, 23.11.2018

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej


Katedra i Klinika Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Katedra Chirurgii i Onkologii Uniwersytetu Zielonogórskiego