WĘZEŁ WARTOWNICZY – CO WIEMY W 2018 ROKU?

 

POZNAŃ, 23.11.2018

23
listopada
Piątek
Sala 1
8:50 - 9:00
Otwarcie konferencji
dr hab. Dawid Murawa prof UZ, prof WSZUiE
9:00 - 9:10
Wykład inauguracyjny:
Pacjent stosujący się do zleceń. Jak Go sobie zrobić?
Agnieszka Maruda-Sperczak
9:10 - 9:20
95 lat czasopisma Nowotwory
prof. dr hab. Wysocki Wojciech
9:20 - 10:30
Sesja 1
Biopsja węzła wartowniczego - aspekty techniczne – sesja wprowadzająca
Prowadzenie: prof. dr hab. Wojciech P. Polkowski, dr Sławomir Cieśla
9:20 - 9:40
Badanie śródoperacyjne w biopsji węzła wartowniczego – za i przeciw
dr Paweł Kurzawa
9:40 - 10:10
OSNA – The potential of quantitative lymph node analysis
Monika Zaenkert
10:10 - 10:30
Nowe narzędzia w SNB (znaczniki, tracery) - czy są rzeczywistą alternatywą dla medycyny nuklearnej?
dr hab. Dawid Murawa prof UZ, prof WSZUiE
10:30 - 10:50
Przerwa kawowa
10:50 - 12:30
Sesja 2
Biopsja węzła wartowniczego w lokalizacjach niestandardowych
Prowadzenie: prof. dr hab. Wojciech P. Polkowski, dr Mateusz Wichtowski
10:50 - 11:10
Biopsja węzła wartowniczego w raku jelita grubego i odbytu
dr Mateusz Wichtowski
11:10 - 11:30
Biopsja węzła wartowniczego w raku żołądka i połączenia przełykowo-żołądkowego
prof. dr hab. Wojciech Polkowski
11:30 - 11:50
Biopsja węzła wartowniczego w urologii onkologicznej
prof. dr hab. Piotr Radziszewski, dr Waldemar Szabłoński
11:50 - 12:10
Biopsja węzła wartowniczego w ginekologii onkologicznej
dr Sebastian Szubert
12:10 - 12:30
Biopsja węzła wartowniczego w nowotworach głowy i szyi
prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka
12:30 - 13:00
Przerwa na lunch
13:00 - 14:40
Sesja 3
Rozpoznania szczególne: Rak piersi - Część I
Prowadzenie: dr hab. Dawid Murawa prof UZ, prof WSZUiE, prof. dr hab. Zbigniew Nowecki
13:00 - 13:20
Mikroprzerzut i makroprzerzut w węźle wartowniczym – dalsze postępowanie terapeutyczne
dr Sławomir Cieśla
13:20 - 13:40
Biopsja węzła wartowniczego w przypadku DCIS - czy zawsze niezbędna?
prof. dr hab. Zbigniew Nowecki
13:40 - 14:00
Biopsja węzła wartowniczego w sytuacjach niestandardowych: ciąża, powtórna biopsja, stan po radioterapii etc.
dr hab. Jacek Zieliński prof. nadzw.
14:00 - 14:20
Czy jest miejsce dla biopsji węzła wartowniczego przed chemioterapią neoadjuwantową?
dr Andrzej Kurylcio
14:20 - 14:40
Biopsja węzła wartowniczego po leczeniu neoadjuwantowym - zmierzch chirurgii węzłów chłonnych pachowych – kiedy, jak i dla kogo?
dr hab. Agnieszka Kołacińska prof. nadzw.
14:40 - 15:40
Rozpoznania szczególne: Rak piersi - Część II
Prowadzenie: dr hab. Agnieszka Kołacińska prof. nadzw., dr hab. Paweł Basta, prof. nadzw.
14:40 - 15:00
Nieinwazyjne metody przewidywania statusu węzła wartowniczego (USG/ NIRADS, MRI, PET-CT, nomogramy)
dr Leszek Kozłowski
15:00 - 15:20
Nobel w medycynie 2018 (immune checkpoints) a molekularny/immunologiczny aspekt SNB
dr hab. Agnieszka Kołacińska prof. nadzw.
15:20 - 15:40
Czy zawsze należy wykonywać biopsję igłową węzłów pachowych w raku piersi?
dr hab. Paweł Basta, prof. nadzw.
15:40 - 16:00
Przerwa kawowa
16:00 - 17:40
Sesja 4
Rozpoznania szczególne: czerniak
Prowadzenie: dr hab. Wojciech Wysocki prof. nadzw., prof. dr hab. Piotr Rutkowski
16:00 - 16:20
Czy wykonywać biopsję węzła wartowniczego w czerniakach <1mm?
dr hab. Dariusz Nejc
16:20 - 16:40
WMikroprzerzut, makroprzerzut – dalsze postępowanie
dr hab. Wojciech Wysocki prof. nadzw.
16:40 - 17:00
Wpływ badań MSLT-II oraz DeCOG-SLT na wskazania do SNB i ew. ALND w czerniaku
prof. dr hab. Piotr Rutkowski
17:00 - 17:20
Czerniaki nietypowych lokalizacji (głowa, szyja, odbyt, ginekologia)
dr hab. Dariusz Nejc
17:20 - 17:40
Kwalifikacja do leczenie uzupełniającego na podstawie wyniku biopsji węzła wartowniczego
prof. dr hab. Piotr Rutkowski
17:40 - 18:00
Zakończenie konferencji - podsumowanie