WĘZEŁ WARTOWNICZY – CO WIEMY W 2018 ROKU?

 

POZNAŃ, 23.11.2018

prof Dawid Murawa
dr Sławomir Cieśla
dr Władysław Bartosz Gaweł
dr Damian Matusiak
dr Karolina Pieszko
dr Paweł Pyka
dr Mateusz Wichtowski