facebook linkedin twitter
 
HIV/AIDS Podręcznik dla lekarzy i studentów
Pod redakcją Waldemara Haloty i Jacka Juszczyka
Wydawnictwo Termedia
ISBN: 83-89825-01-5
0.00 zł
nakład wyczerpany
Interesuje mnie ta książka
 
 
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii, profesorem zwyczajnym Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor ponad 400 publikacji, wśród których dominują problemy hepatologii i AIDS, redaktor opracowania Zakażenia HIV i AIDS w praktyce lekarskiej, którego dwa wydania w nakładzie 30 tys. egzemplarzy przez kilka ostatnich lat zaspokajały potrzeby środowiska akademickiego. Laureat Nagrody Ministra Zdrowia za opracowanie Bydgoskiego modelu opieki medycznej nad zakażonymi HIV, założyciel i członek Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. W latach 1997-2003 przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Należy do licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych oraz kolegiów redakcyjnych, jest przewodniczącym Polskiej Grupy Ekspertów HCV, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Ukraińskiego Towarzystwa Infektologów. Prof. dr hab. n. med. Jacek Juszczyk jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (absolwent tej uczelni). Autor kilkuset prac naukowych związanych z hepatologią (przede wszystkim wirusowymi zapaleniami wątroby), innymi chorobami zakaźnymi (w tym HIV/AIDS), zakażeniami szpitalnymi i posocznicą. Autor i współautor kilku monografii na ten temat oraz licznych rozdziałów w podręcznikach akademickich. Przewodniczący Polskiej Grupy Ekspertów HBV i członek Polskiej Grupy Ekspertów HCV. Wielokrotny laureat nagród towarzystw naukowych, ministerialnych i uczelnianych. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (jego były prezes). Od wielu lat należy do Komitetu Etiopatogenezy Chorób Zakaźnych Polskiej Akademii Nauk. Zasiada w krajowych i zagranicznych towarzystwach naukowych.
Poleć książkę:
Udostępnij:
więcej
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe