Podręcznik Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Choroby serca i naczyń - TOM I
Redakcja A. John Camm, Thomas F. Lüscher, Patrick W. Serruys
Wydawnictwo Termedia
ISBN: 83-89825-90-2
0.00 zł
nakład wyczerpany
Interesuje mnie ta książka
 
 
Choroby serca i naczyń to pierwszy podręcznik Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego omawiający wszystkie zagadnienia naukowe określone w ESC Core Syllabus. Na powstanie podręcznika złożyła się praca ponad 120 specjalistów działających pod kierunkiem trzech redaktorów. Podręcznik składa się z 36 rozdziałów obejmujących wszystkie aspekty chorób układu krążenia, od diagnostyki (w szczególności diagnostycznych metod obrazowania) do zapobiegania i leczenia chorób układu krążenia. Wydanie polskie zostało podzielone na dwa tomy. Tom pierwszy zawiera 15 rozdziałów, natomiast tom drugi - 21. Na początku każdego rozdziału umieszczono krótkie streszczenie informujące o jego treści, a na końcu Perspektywy - punkt widzenia autorów - omówienie najbardziej aktualnych oraz prawdopodobnych kierunków rozwoju w danej dziedzinie. Podręcznik kładzie nacisk przede wszystkim na zagadnienia kliniczne. Korzystanie z książki ułatwia przejrzysta struktura oraz zwięzły sposób prezentowania treści. W podręczniku zamieszczono 700 kolorowych ilustracji i ponad 230 tabel. Tak wiele wysokiej jakości ilustracji, tabel i rycin pozwala czytelnikowi na szybkie zapamiętanie istotnych informacji. Zdjęcie na okładce przedstawia znacznie poszerzoną aortę wstępującą z rozwarstwieniem – obrazowanie techniką renderowania objętościowego (projekcja boczna lewa). Zdjęcie opublikowane dzięki uprzejmości dr. F. Cademartiriego.
Poleć książkę:
Udostępnij:
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.