Nowoczesna strategia leczenia zaburzeń rytmu serca
Pod redakcją Witolda Rużyłły, Franciszka Walczaka i Elżbiety Katarzyny Włodarskiej
Wydawnictwo Termedia
ISBN: 978-83-89825-52-0
43.05 zł (w tym VAT 5%)
nakład wyczerpany
Interesuje mnie ta książka
 
 
„Nowoczesna strategia leczenia zaburzeń rytmu serca” jest zbiorem wykładów, wygłoszonych w trakcie XIV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Instytutu Kardiologii, które odbyło się 24 listopada 2007 r. w Warszawie.
Kolejne rozdziały książki przedstawiają aktualny stan wiedzy na temat leczenia zaburzeń rytmu serca: nowych wskazań do farmakoterapii, sposobów zapobiegania nagłemu zgonowi sercowemu, nowoczesnych wskazań do elektroterapii. Najwięcej miejsca poświęcono technikom przezskórnej ablacji nadkomorowych
i komorowych zaburzeń rytmu, dziedzinie, w której w ostatnich latach dokonał się największy postęp. Omówiona została także rola dynamicznie rozwijającej się nowej formy diagnostyki i monitorowania leczenia, jaką jest telemedycyna.
Książka skierowana jest do szerokiego kręgu lekarzy chorób wewnętrznych
i kardiologów, którzy na co dzień spotykają się w swojej praktyce z problemem zaburzeń rytmu serca.
Poleć książkę:
Udostępnij:
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.