ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs Supplement
Bieżący suplement Archiwum Przewodnik Lekarza
1/2007
vol. 1
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Leczenie tlenem i nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w domu chorego

Agata Nowicka

Przew Lek 2007; 1: 135-138
Data publikacji online: 2007/03/21
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Przewlekła tlenoterapia domowa należy do rutynowo stosowanych obecnie metod leczenia przewlekłej niewydolności oddechowej. Wskazaniem do włączenia domowego leczenia tlenem jest ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej (PaO2) ≤55 mmHg lub PaO2 56–60 mmHg przy obecności przynajmniej jednego z trzech objawów – radiologicznych cech nadciśnienia płucnego, cech przerostu prawej komory w EKG i/lub hematokrytu ≥55%. Aby uzyskać korzystne wyniki przewlekłej tlenoterapii, pacjent powinien oddychać tlenem minimum 15 godz./dobę, w tym przez całą noc. Zazwyczaj zalecany jest niski przepływ tlenu, rzędu 1–3 l/min. W użyciu są obecnie trzy rodzaje źródeł tlenu – butle z tlenem sprężonym, butle z tlenem ciekłym oraz, najbardziej popularne, koncentratory tlenu. Kwalifikacja do przewlekłej tlenoterapii odbywa się w ośrodkach domowego leczenia tlenem. Jeżeli u chorego z przewlekłą niewydolnością oddechową nie uzyskujemy zadowalającego wzrostu PaO2, pomimo stosowania tlenoterapii, należy rozważyć wdrożenie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej dodatnim ciśnieniem (non-invasive ventilation – NIV). Znajduje ona zastosowanie w ostrej i przewlekłej niewydolności oddechowej, głównie w warunkach szpitalnych. Dostępne są także małe, przenośne respiratory, które umożliwiają długotrwałe stosowanie tej metody leczenia w domu chorego.

Long-term oxygen therapy (LTOT) is a routine treatment method of chronic respiratory insufficiency. An indication for such treatment is PaO2 (arterial partial oxygen tension) ≤55 mmHg or PaO2 56–60 mmHg when it is accompanied by one from three symptoms: radiographic signs of pulmonary hypertension, signs of right ventricle hypertrophy found in ECG and/or haematocrit ≥55%. To obtain positive results of oxygen therapy, patients should breathe oxygen at least 15 hours a day, including all night. Low flow rates (1-3 l/min) of supplemental oxygen are usually recommended. Three types of oxygen sources are now attainable: bottles with compressed oxygen, bottles with liquid oxygen, and, the most popular, oxygen concentrators. Patients are qualified for LTOT in special oxygen therapy centres. If we do not obtain satisfactory increase of PaO2 in a chronic respiratory insufficiency patient, non-invasive mechanical ventilation should be considered. This method is mostly used in hospitals, to treat both acute and chronic respiratory insufficiency. Small mobile respirators are also available, so NIV can be used at the patient’s home.
słowa kluczowe:

przewlekła niewydolność oddechowa, przewlekła domowa tlenoterapia, nieinwazyjna wentylacja mechaniczna

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.