eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
4/2006
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 

Local therapy with Vagifem in women treated for endometrial and uterine cervical cancer

Janina Markowska
,
Renata Kurczab
,
Jacek Grabowski

Prz Menopauz 2006; 4: 244–245
Online publish date: 2006/09/21
Article file
- terapia lokalna.pdf  [0.05 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 

Wstęp
Niedobór estrogenów w następstwie fizjologicznego przekwitania lub też operacyjnego usunięcia jajników stwarza wiele problemów klinicznych, często niedocenianych. Jeśli do hipoestrogenizmu dołączają się objawy uboczne stosowanej w leczeniu raków szyjki macicy i endometrium energii promienistej, zwłaszcza brachyterapii – problem jest poważny [1–3]. Dotyczy on głównie zmian zanikowych w układzie moczowym, powodujących nietrzymanie moczu i zaburzenia mikcji (częstomocz i naglące parcia), suchości i świądu w pochwie, a niekiedy nawet uszkodzeń nabłonka oraz dyspareunii [4, 5].
Cel pracy
Celem doniesienia była ocena skuteczności miejscowego działania preparatu Vagifem (25 µg 17β-estradiolu) w leczeniu zanikowego zapalenia pochwy i nietrzymania moczu.
Materiał i metodyka
Badaniami objęto 50 kobiet: 32 pacjentki w wieku 43–71 lat były leczone z powodu raka endometrium operacyjnie (wycięcie macicy z przydatkami) i następnie napromienianiem (tele + brachyterapia), a 18 pacjentek w wieku 44–58 lat leczono z powodu raka szyjki macicy w stopniu Ib wycięciem radykalnym macicy (m. Wert- heim-Meigs z przydatkami) i następnie napromienianiem (tele- + brachyterapia). U 28 pacjentek po leczeniu raka endometrium stwierdzono zmiany zanikowe i zapalne. U 17 kobiet manifestowały się one wybroczynami i pęknięciami śluzówki (zmiany średniego stopnia), natomiast u 11 obserwowano także krwawienia i owrzodzenia pochwy (zmiany dużego stopnia). We wszystkich przypadkach wykluczono rzęsistkowicę i bakteryjne zakażenie pochwy testem Amsela [6]. U 19 z nich stwierdzono również nietrzymanie moczu. U 2 z 32 pacjentek stwierdzono wyłącznie nietrzymanie moczu (łącznie u 21 kobiet). U 18 pacjentek leczonych z powodu raka szyjki macicy we wszystkich przypadkach stwierdzano zmiany zanikowe i zapalne (owrzodzenia i pęknięcia, krwawienie) w pochwie, a także u 8 z nich nietrzymanie moczu. Wszystkie pacjentki leczone były preparatem Vagifem przez 3–4,5 mies. oraz dodatkowo otrzymywały: Sterovag, płukanie pochwy Tantum Rosa lub Lactovaginalem.
Wyniki i omówienie
Wyniki leczenia preparatem Vagifem są niezwykle obiecujące. U 81,8–88,2% kobiet uzyskano poprawę zmian w pochwie (w zależności od stopnia ich nasilenia), a u 80,9% uzyskano poprawę w zakresie nietrzymania moczu. Problem zanikowego zapalenia pochwy nie jest przedmiotem wielu opracowań, bowiem pacjentki odczuwają rodzaj skrępowania albo dolegliwości konsekwentnie nie zgłaszają lekarzowi. Stanowi on jednak uciążliwość potrójną: dolegliwości fizyczne związane z wydzieliną, często krwistą z dróg rodnych, świądem, pieczeniem, dyskomfortem bardzo często niemożliwością współżycia, a poza tym obawą, że dolegliwości mogą być związane z postępem choroby zasadniczej (rakiem) lub jej trwaniem [6]. Nie wydaje się, aby dodatkowe leczenie (płukanie pochwy, globulki przeciwzapalne) poprawiało wyniki, gdyż nie obserwowano takiej poprawy u kobiet, które odmówiły leczenia hormonalnego [7]. Nietrzymanie moczu po operacji i napromienianiu jest oczywiście poważniejszym problemem niż w przypadku kobiet, które nie przebyły operacji i napromieniania. Nie można, bowiem u nich zastosować chociażby miejscowego leczenia, np. krążków dopochwowych. Nietrzymanie moczu często powoduje rezygnację z życia towarzyskiego i stany depresyjne [8, 9]. Zatem preparat Vagifem wpływa znacząco na poprawę zarówno zanikowo-zapalnych zmian w pochwie, jak i nietrzymania moczu i nie stwarza zagrożenia nawrotu raka z onkologicznego punktu widzenia.
Piśmiennictwo
1. Muscari Lin E, Aikin JL, Good BC. Premature menopause after cancer treatment. Cancer Pract 1999; 7: 114-21. 2. Gerdin E, Cnattingus S, Johnson P. Complications after radiotherapy and radical hysterectomy in early-stage cervical carcinoma. Acta Obstet Gynecol Scand 1995; 74: 554-61. 3. Bachmann GA, Nevadunsky NS. Diagnosis and treatment of atrophic vaginitis. Am Fam Physician 2000; 61: 3090-6. 4. Pandit L, Ouslander JG. Postmenopausal vaginal atrophy and atrophic vaginitis. Am J Med Sci 1997; 314: 228-31. 5. Van Voorhis BJ. Genitourinary symptoms In the menopausal transition. Am J Med 2005; 19, 12 Suppl. 2: 47-53. 6. Amsel R, Totten PA, Spiegel CA, et al. Nonspecific vaginitis. Diagnostic criteria and microbial and epidemiologic criteria. Am J Med 1983; 74: 14-22. 7. Cardozo L, Bachmann G, McClish D, et al. Meta-analysis of estrogen therapy management of urogenital atrophy in postmenopausal women: second report of the Hormones and Urogenital Therapy Committee. Obstet Gynecol 1998; 92: 722-7. 8. Fultz NH, Fisher GG, Jenkins KR. Does urinary incontinence affect middle-aged and older women’s time use and activity patterns? Obstet Gynecol 2004; 104: 1327-34. 9. Melville JL, Delaney K, Newton K, Katon W. Incontinence severity and major depression in incontinent women. Obstet Gynecol 2005; 106: 585-92.
Copyright: © 2006 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe