eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Lung exposure during simultaneous myocardial revascularization and lung surgery through median sternotomy

Dariusz Jagielak, Radoslaw Kozaryn, Rafal Pawlaczyk, Piotr Siondalski, Witold Rzyman, Jan Rogowski

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2016; 13 (4): 316-318
Współwystępowanie choroby niedokrwiennej serca i nowotworu płuc jest najczęstszym wskazaniem do łączonych zabiegów sercowo-płucnych. Jednoczesne operacje eliminują potrzebę dodatkowych hospitalizacji, a co za tym idzie – zmniejszają opóźnienie podania chemioterapii. W pracy opisujemy technikę operacyjną polegającą na nacięciu osierdzia, umożliwiającą przemieszczenie serca do naprzeciw położnej jamy opłucnowej podczas preparowania wnęki operowanego płuca. Manewr ten ułatwia zadowalającą ekspozycję wnęki płuca przy zachowaniu wydolnej hemodynamiki po rewaskularyzacji serca bez wykorzystania krążenia pozaustrojowego.

Coronary artery disease is a frequent comorbidity in patients undergoing major thoracic surgery. Simultaneous operations eliminate the necessity of a second operation and, more importantly, minimize the delay in compulsory postoperative oncological therapy. We describe a relaxing incision in the contralateral pericardium, which allows for simple displacement of the heart. This maneuver improves exposure of the pulmonary hilum and middle mediastinum on the side of resection.
słowa kluczowe:

sternotomia pośrodkowa, pomostowanie aortalno-wieńcowe bez użycia krążenia pozaustrojowego, rak płuc

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe