eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
4/2007
vol. 6
 
Share:
Share:
more
 
 

Multiple bladder calculi – a rare cause of overactive bladder complaints after pelvic organ prolapse operative treatment

Edyta Wlaźlak
,
Grzegorz Surkont
,
Aldona Dunicz-Sokolowska
,
Maria Wieszczycka
,
Dominika Sobieszkoda
,
Tomasz Stetkiewicz
,
Jacek Suzin

Przegląd Menopauzalny 2007; 4: 244–245
Online publish date: 2007/08/28
Article file
- mnoga kamica.pdf  [0.04 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
W piśmiennictwie można spotkać tylko pojedyncze opisy kazuistycznych, rzadkich przypadków współwystępowania mnogiej kamicy pęcherza moczowego i wypadania macicy i/lub pochwy [1–5]. W niniejszej pracy przedstawiono taki właśnie przypadek.

Opis przypadku

Siedemdziesięciotrzyletnia, głuchoniema pacjentka została przyjęta do Szpitala im. M. Madurowicza w Łodzi do Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej I Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2001 r. z powodu całkowitego wypadania macicy. Podczas wywiadu, który był trudny do zebrania, ustalono, że pacjentka ma kłopoty z oddawaniem moczu. W badaniu urodynamicznym wykonanym bez i po repozycji nie stwierdzono cech wysiłkowego nietrzymania moczu. Próba kaszlowa po wypełnieniu pęcherza do 300 ml była ujemna. Badanie urodynamiczne zakończono po napełnieniu pęcherza do 345 ml. Stwierdzono dyskretne cechy pęcherza nadreaktywnego. Zaleganie moczu po mikcji oceniono na 160 ml. Po repozycji zaleganie moczu po mikcji wynosiło 20 ml. Ze względu na odleżynę na tarczy części pochwowej wykonano diagnostykę histopatologiczną. Pacjentkę zakwalifikowano do usunięcia macicy przez pochwę, wykonania operacji plastycznej przedniej i tylnej ściany pochwy oraz kolpopeksji krzyżowo-kolcowej sposobem Richtera. Przebieg zabiegu i okresu pozabiegowego w ciągu pierwszych 4 dni był bez powikłań. W związku z tym usunięto cewnik Foleya. Po kilku godzinach pacjentka zgłosiła silne parcia, w następstwie których urodziła dwa kamienie o średnicy 10 mm. W kontrolnym badaniu USG stwierdzono liczne kamienie w pęcherzu moczowym. Podczas konsultacji urologicznej wykonano cystoskopię. Potwierdzono rozpoznanie i wykonano endoskopowe kruszenie kamieni znajdujących się w pęcherzu moczowym. Dalszy okres pooperacyjny przebiegał bez powikłań.

Komentarz

Kamica pęcherza rzadko występuje u kobiet – dotyczy mniej niż 2% wszystkich przypadków tej choroby. Etiologia kamicy pęcherza nie została jednoznacznie określona. Wśród czynników sprzyjających wymienia się obecność ciała obcego w pęcherzu, infekcje oraz zastój moczu [2]. Ciałem obcym, które znajduje się w pęcherzu moczowym, może być wkładka wewnątrzmaciczna [6]. Nie określono ewidentnego powiązania występowania kamicy pęcherza moczowego i znacznego stopnia zaburzeń statyki narządu płciowego u kobiet. Jednak wydaje się możliwe, że przewlekły zastój, usposabiający do infekcji, może być przyczyną kamicy pęcherza. W wyjątkowych przypadkach kamienie znajdujące się w pęcherzu moczowym mogą uniemożliwiać odprowadzenie pochwy [2–5].
Badanie USG umożliwia uwidocznienie kamicy pęcherza moczowego [7]. Przed operacjami uroginekologicznymi, w tym związanymi z całkowitym wypadaniem macicy i/lub pochwy, należy przeprowadzić kompleksową diagnostykę, wraz z badaniem USG pęcherza moczowego.
Kamienie pęcherza moczowego można usunąć poprzez nacięcie przez pochwę lub nadłonowe, podczas cystoskopii lub zewnętrznej litotrypsji [2]. W tym wypadku wybrano drogę cystoskopową, jako najmniej inwazyjną u kobiety po operacji.

Piśmiennictwo
1. Gorga P, Neme B. Calculose vesicle complicando prolapso genital. An Clin Gynecol Gac Med Univ Sao Paulo 1950; 4: 217.
2. Wai CY, Margulis V, Baugh BR, Schaffer JI. Multiple vesical calculi and complete vaginal vault prolapse. Am J Obstet Gynecol 2003; 189: 884-5.
3. Lakhoua L, Derbel S, Chibani M, et al. The association of genito-urinary prolapse and bladder lithiasis. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 1994; 23: 47-9.
4. Dalela D, Agarwal R. Large vesical calculus in a cystocoele: an uncommon cause of irreducible genital prolapse. BJU Int 1999; 84: 171-2.
5. Dahiya P, Gupta A, Sangwan K. Multiple bladder calculi: a rare cause of irreducible uterine prolapse. Arch Gynecol Obstet 2007; 275: 411-2.
6. Khan ZA, Khan SA, Williams A, Mobb GE. Intravesical migration of levonorgestrel-releasing intrauterine system (LNG-IUS) with calculus formation. Eur J Contracept Reprod Health Care 2006; 11: 243-5.
7. Huang WC, Yang JM. Sonographic findings in acute urinary retention secondary to retroverted gravid uterus: pathophysiology and preventive measures. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23: 490-5.
Copyright: © 2007 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.