eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2013
vol. 63
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Nagły zgon z powodu hipertermii złośliwej podczas znieczulenia ogólnego

Katarzyna Wochna, Agnieszka P. Jurczyk, Wojciech Krajewski, Jarosław Berent

ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2013, LXIII, 7-10
Data publikacji online: 2014/10/16
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W prezentowanej pracy autorzy przedstawiają przypadek hipertermii złośliwej. Omawiana jest sprawa zgonu 4-letniego chłopca, który pod opieką rodziców zgłosił się na leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym. Początkowo zabieg przebiegał prawidłowo, jednakże nieoczekiwanie wystąpiły powikłania w postaci zaburzeń rytmu serca, wzrostu temperatury ciała i sztywności mięśni, charakterystyczne dla hipertermii złośliwej. Pomimo przeprowadzonej akcji resuscytacyjnej i pomocy zespołu pogotowia ratunkowego, pacjent zmarł.
słowa kluczowe:

opinia sądowo-lekarska, hipertermia złośliwa, znieczulenie ogólne

referencje:

Stowell K. M.: Malignant hyperthermia: a pharmacogenetic disorder, Pharmacogenomics, 2008, 9: 1657-1672.

Gurnaney H., Brown A., Litman R. S.: Malignant hyperthermia and muscular dystrophies, Anesth. Analg., 2009, 109: 1043-1048.

Mayzner-Zawadzka E.: Śródoperacyjna hipertermia złośliwa – etiopatogeneza i wybrane zagadnienia kliniczne, Anest. Inten. Ter., 1993, 1-2: 39-43.

Bujok G., Staudt-Spychałowicz G., Sitek J.: Nietypowy zespół hypertermiczny u dziecka po anestezji, Anest. Inten. Ter., 1992, 24: 37-39.

Hutton D.: Emergency preparedness case study: malignant hyperthermia, Plast. Surg. Nurs., 2012, 32: 80-83.

Mayzner-Zawadzka E., Sowiński P.: Postępowanie anestezjologiczne w zagrażającym zespole hipertermii złośliwej, Anest. Inten. Ter., 1991, 23: 314-317.

Kim D. C.: Malignant hyperther8. Correia A. C., Silva P. C., da Silva B. A.: Malignant hyperthermia: clinical and molecular aspects, Rev. Bras. Anestesiol., 2012, 62: 820- -837.

Rybicki Z.: Gorączka złośliwa, Intensywna terapia dorosłych, Makmed, Lublin 2009, 192- -194.

Musselman M. E., Saely S.: Diagnosis and treatment of drug- induced hyperthermia, Am. J. Health Syst. Pharm., 2013, 1: 34-42.

Flewellen E. H. i in.: Odpowiedź na podawane dawki dantrolenu u przytomnego człowieka, przesłanki odnośnie postępowania w hipertermii złośliwej, Anest. Inten. Ter., 1985, 1: 79.

Gronert G. A. i in.: Złośliwa gorączka wywo- łana u świń, rola mięśni szkieletowych we wzroście zużycia tlenu, Anest. Reanim. Inten. Ter., 1977, 3: 362.

Michalewski W., Szczepański J., Sachajdak- -Michalewska Z.: Gorączka złośliwa (Malignant hyperthermia) – podstępne zjawisko okołooperacyjne – ocena sądowo-lekarska po operacji cięcia cesarskiego, Arch. Med. Sąd. Kryminol., 1998, 3-4: 227-232.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe