Termedia.pl
 
 
ISSN: 000-1323
Problemy Lekarskie/Medical Problems
Current issue Archive About the journal Contact Instructions for authors
3/2006
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Napadowy częstoskurcz węzłowy leczony metodą ablacji przezskórnej u chorego w programie powtarzanych hemodializ

Aniela Ratajewska
,
Wojciech Banachowicz
,
Alicja E. Grzegorzewska

Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 202
Online publish date: 2006/09/26
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Chory 75-letni, leczony od wielu lat z powodu nadciśnienia tętniczego, z rozpoznaną w 1998 r. nefropatią nadciśnieniową w stadium przewlekłej niewydolności nerek, w 2004 r. został włączony do programu leczenia powtarzaną hemodializą. Od 1998 r. był kilkakrotnie hospitalizowany z objawami kołatania serca w przebiegu napadowego częstoskurczu z wąskimi zespołami QRS. W profilaktyce antyarytmicznej stosowano początkowo leki klasy I, później β-adrenolityki, a po kolejnym napadzie częstoskurczu skojarzono β-adrenolityk i amiodaron. W kwietniu 2005 r. z powodu bradykardii zatokowej z leczenia wycofano β-adrenolityk. W czerwcu 2005 r. chorego hospitalizowano z powodu objawowej bradykardii. W spoczynkowym zapisie EKG stwierdzono bradykardię zatokową z czynnością komór 36/min, okresowo zastępczy rytm węzłowy z czynnością komór ok. 38/min. Po wycofaniu z leczenia amiodaronu uzyskano powrót rytmu zatokowego z czynnością komór ok. 50/min z okresowym wydłużeniem przewodzenia przedsionkowo-komorowego do 240 ms. Kolejny napad częstoskurczu nadkomorowego wystąpił po 2 mies.. W zapisie EKG rejestrowano miarowy częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS, z załamkami P tuż za zespołami, z czynnością komór ok. 125/min. Rozważano wszczepienie układu stymulującego serce, który zabezpieczałby chorego przed bradykardią polekową lub ablację przezskórną. Chory został przedstawiony w ośrodku wykonującym procedury inwazyjne. 28 sierpnia 2005 r. wykonano inwazyjne badanie elektrofizjologiczne (EPS), w czasie którego powtarzalnie wyzwalano napadowy częstoskurcz węzłowy (AVNRT) typu I z czynnością komór ok. 125/min. Wykonano ablację prądem o częstotliwości radiowej w obszarze tylnoprzegrodowym. Po zabiegu ablacji wykonano kontrolne EPS, również po stymulacji farmakologicznej izuprelem i atropiną, w czasie którego nie wyzwolono arytmii. Uzyskano skuteczną modyfikację wolnej drogi węzła przedsionkowo-komorowego. Od wykonania zabiegu chory nie przyjmuje leków wpływających na automatyzm i przewodzenie komórek mięśnia sercowego. W czasie 9-miesiecznej obserwacji napad AVNRT nie wystąpił.


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe