eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
1/2006
vol. 44
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Od redakcji

Jacek Pazdur

Ru 2006: 44, 1: 0
Online publish date: 2006/02/15
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Szanowni Czytelnicy

Rok już upłynął od czasu ukazania się pierwszego numeru Reumatologii jako dwumiesięcznika,
w zmienionej po wielu latach szacie graficznej. Ku zadowoleniu autorów prac oddawanych do druku skrócił się czas oczekiwania na publikację (w praktyce zależy on od recenzentów kwalifikujących nadesłane prace), a ku zadowoleniu Redakcji nie zmniejszyła się liczba czytelników.
Zbiegający się z tą rocznicą mały jubileusz redaktora naczelnego, który przed 25 laty został powołany przez profesora Włodzimierza Brühla do Redakcji na stanowisko sekretarza, skłania do spojrzenia na pierwszy zeszyt kwartalnika Reumatologia z 1981 r. Upływ czasu sprawił, że
z ówczesnego Komitetu Redakcyjnego pozostały do chwili obecnej już tylko dwie osoby. Są nimi profesorowie Jan Ryżewski i Stefan Mackiewicz, ale – jak miło zauważyć – autorzy prac publikowanych w tym zeszycie to obecni profesorowie: Irena Fiedorowicz-Fabrycy, Irena Zimmermann-Górska
i Zbigniew Gburek. Wysoki poziom merytoryczny większości opublikowanych w zeszycie z 1981 r. prac sprawia, że zawarte w nich spostrzeżenia (zwłaszcza kliniczne) oraz wypowiedzi nie zdezaktualizowały się do tej pory. Niepomiernie natomiast powiększył się zakres możliwości badawczych. Techniki laboratoryjne, stosowane w badaniach opublikowanych w 1981 r., to mikroskop optyczny, immunofluorescencja i hodowla komórkowa fibroblastów. Obecnie publikujemy wyniki badań, w których zastosowano technikę polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR), identyfikowania cząsteczek przeciwciałami monoklonalnymi, oddzielania subpopulacji komórkowych separatorem FACS, immuno-histo-chemii i wiele innych. W diagnostyce zdjęcia rentgenowskie są wykonywane
za pomocą aparatów cyfrowych, zdjęcia tzw. warstwowe – tomografami komputerowymi,
a w obrazowaniu narządów wykorzystano ultrasonografię i rezonans magnetyczny. Z całą pewnością współczesny lekarz ma większe możliwości ustalenia diagnozy i wcześniejszej interwencji niż dawniej, jednak wciąż rosnące koszty badań zmniejszają ich dostępność. Zmniejsza się także, niestety, dostęp do nowoczesnego leczenia. Na przykładzie publikacji klinicznej z 1981 r., zawierającej wyniki leczenia chorych na układową twardzinę skóry leukeranem (przez dermatologów!), zarysowują się wyraźne różnice między ówczesnymi i obecnymi...


View full text...


Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe