eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Current issue Archive About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank

 
4/2006
vol. 3
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Od redakcji
Co dalej z Kardiochirurgią i Torakochirurgią Polską? Sposoby indeksacji polskich czasopism medycznych

Maciej Banach

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2006; 3 (4): 346–349
Online publish date: 2007/01/10
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wprowadzenie
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska (KTChP) to czasopismo o ogromnych możliwościach wydawniczo-edytorsko-naukowych. Jednak możliwości te zależą od pewnych zmian, które są konieczne na obecnym etapie funkcjonowania czasopisma. Głównym celem jest uzyskanie wskaźnika cytowań (IF – impact factor), wzorem Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (IF 2005 = 3,727) czy Annals of Thoracic Surgery (IF 2005 = 2,229). Zanim jednak przedstawię Państwu wstępne założenia procesu indeksacji KTChP, warto pokrótce zapoznać się z historią i założeniami powstania wskaźnika cytowań IF.
Wojna o impact factor!
Początki wyliczania wskaźnika impact factor sięgają drugiej połowy lat 50. XX w., kiedy to Eugene Garfield zastanawiając się nad opracowaniem metody, która pomogłaby w skuteczny sposób oceniać i korzystać
z informacji zawartych w literaturze naukowej, wymyślił wskaźnik, któremu nadał nazwę impact factor, czyli wskaźnik wpływu, miara oddziaływania (nazwa po raz pierwszy użyta w piśmiennictwie w 1955 r.). Celem niniej-szej metody była szczegółowa ocena czasopism, dzięki której można było klasyfikować i wybrać najlepsze z nich. Aby ustalić, które z nich mają większe znaczenie dla naukowców, Garfield zaproponował obliczanie średniej liczby cytowań artykułów z każdego otrzymywanego czasopisma. Tak wyglądały początki, bardzo trudne, ponieważ wówczas pomysł autora nie spotkał się z większym zainteresowaniem, a jego metodę ewaluacji zaczęto stosować dopiero w latach 60. [1, 2]. Obecnie znaczenie wskaźnika impact factor wzrosło do takiego stopnia, że zaczął on wpływać na projekty naukowe, co więcej – często odgrywa kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji o zatrudnianiu, uzyskiwaniu stałych etatów oraz przyznawaniu grantów czy funduszy. Spotyka się to z otwartą krytyką, gdyż jak zauważają badacze, zabiegi
o uzyskanie jak najwyższej wartości wskaźnika impact factor przybierają na sile, prowadząc nawet do zmiany kierunku badań, a naukowcy zamiast skupiać się na istotnych problemach, które wcale nie muszą stać się naukowym przebojem roku, zabiegają o tematy, na które panuje aktualnie moda [2, 3]. Wydaje się więc, że staliśmy się niewolnikami IF i chociaż ma to swoje logiczne uzasadnienie, może prowadzić do wypaczania oceny danej pracy, badania czy – co gorsze – osoby. Dla przykładu, zgodnie z hiszpańskim prawem badacze są nagradzani za publikowanie w czasopismach zdefiniowanych przez...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.