eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
1/2011
vol. 3
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

Ogłoszenie

Online publish date: 2011/04/07
Article file
- ogloszenie s45.pdf  [0.04 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Postępy w leczeniu bólów nowotworowych i medycynie paliatywnej.
Jak dużo jest ciągle do zrobienia
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
Aula im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
Warszawa, ul. Roentgena 5
27 maja 2011 r.


Od 8.15 Rejestracja, kawa, herbata
9.00–9.10 Otwarcie Konferencji Jerzy Jarosz
SESJA I
9.10–9.30 O potrzebie dyskusji etycznej w medycynie paliatywnej Jerzy Jarosz
9.30–10.00 Sedacja paliatywna w Polsce Barbara Grabowska
10.00–10.15 DYSKUSJA
SESJA II – Problemy żywieniowe w onkologii
10.30–11.00 Zalecenia dietetyczne dla chorych na raka – ile nauki, Ewa Lange, ile przesądów, ile mody? Dariusz Włodarczyk
11.00–11.25 Leczenie żywieniowe chorych onkologicznych – co nowego? Irena Kruczyk,
Małgorzata Misiak
11.25–12.05 Model niemiecki organizacji żywienia domowego Alger Tessin
12.05–12.30 Zasady podawania leków przez sondę lub PEG Maria Ciszewska-Jędrasik
12.30–13.30 Lunch
Sesja III – postępy w leczeniu bólów nowotworowych i inne ważne tematy
13.30–13.50 Diagnostyka obrazowa w medycynie paliatywnej – koszty vs korzyści Elwira Góraj, Jakub Pałucki
13.50–14.10 Więcej o bólach przebijających Jerzy Jarosz
14.05–14.25 Zespoły bólowe w urologii i ginekologii – wprowadzenie Elwira Góraj
14.25–14.45 Przerzuty kostne – leczenie farmakologiczne. Dariusz Kowalski Powikłania leczenia bisfosfonianami
14.45–15.10 Radioterapia – zyski i straty Wojciech Rolski
15.10–15.40 Dysfunkcje seksualne u kobiet po leczeniu onkologicznym Bogusław Lindner
15.40–16.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI Elwira Góraj, Jerzy Jarosz
Copyright: © 2011 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe