en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2009
vol. 47
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Letter to the Editor

Opinie lekarzy specjalizujących się w reumatologii o naszej specjalizacji

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2009; 47, 3: 171–172
Online publish date: 2009/08/11
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Włączając się do dyskusji o problemach współczesnej reumatologii polskiej, poprosiłem uczestników kursu dla lekarzy specjalizujących się w reumatologii o wypełnienie dobrowolnej i anonimowej ankiety. Odbyło się to w Katowicach 9 maja 2009 r. Rozprowadziłem 60 ankiet, a otrzymałem 42 odpowiedzi.
Ankieta zawierała sześć pytań. Trzy z nich dotyczyły pozycji, jaką zajmuje reumatologia. Na pytanie Jak społeczeństwo zdaniem Pani/Pana plasuje reumatologię wśród innych specjalności lekarskich? Proszę ocenić w skali 1–10 – średnia ocena wyniosła 4. Zdecydowana większość respondentów uważa, że społeczeństwo nie stawia wysoko reumatologii jako specjalności lekarskiej. Jedna osoba (2%) wskazała najniższą pozycję, 5 osób (12%) oceniło pozycję w odbiorze społecznym jako „2”, najwięcej, bo 14 osób (33%) uznało, iż społeczeństwo widzi reumatologię na pozycji „3” w skali 1–10, 7 odpowiedzi (17%) na pozycji „4”, 11 osób (26%) uważa, że społeczny odbiór reumatologii to „5”, czyli połowa skali, tylko 1 osoba (2%) oceniła pozycję na „6”, 2 osoby (5%) na „8” i 1 (2%) na „10”. Widać więc, że ponad połowa ankietowanych uważa, że reumatologia w odbiorze społecznym mieści się w dolnej połowie skali ocen.
Nieco lepiej pozycję reumatologii oceniają sami ankietowani. Według nich umiejscowienie reumatologii wśród innych specjalności lekarskich wynosi średnio 4,8, ale uzyskane odpowiedzi były bardzo różne. I tak, najwięcej respondentów umiejscawia reumatologię na pozycji „3” (10 respondentów, czyli 24% odpowiadających), 7 osób (17%) wskazało pozycję „5”, a 8 osób (19%) pozycję „7”, 4 (10%) odpowiedzi wskazywały na pozycję „2”.
Podobny charakter miało pytanie: Jak zdaniem Pani/ Pana plasuje się polska reumatologia na tle reumatologii światowej? Przyjmując oceny: 1 – najniższa, 10 – najwyższa, średnia ocena ankietowanych wyniosła 5,4. Odpowiedziało tylko 36 osób, 3 pozostawiły pytanie bez odpowiedzi, a 3 napisały nie wiem. Najwięcej odpowiedzi wskazywało na pozycję „5” (10 osób, czyli 28%), po 5 głosów otrzymały pozycje „3”, „6” i „7”, a pozycja „8” otrzymała 6 głosów (17%). Nikt nie ocenił pozycji polskiej reumatologii na „9” lub „10”, z wyjątkiem 1 wypowiedzi o treści praktyka – 3, wiedza – 10.
W świetle...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.