eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

POL-TAVI – Polish Registry of Transcatheter Aortic Valve Implantation – simple tool, great value, rationale and design

Joanna Zembala-John, Krzysztof Wilczek, Zdzisław Tobota, Piotr Chodór, Daniel Cieśla, Tomasz Jaźwiec, Waldemar Banasiak, Janina Stępińska, Zbigniew Kalarus, Grzegorz Opolski, Marian Zembala

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2016; 13 (4): 309-315
Stenoza aortalna należy do najczęstszych wad zastawkowych u dorosłych w Europie i Ameryce Północnej. Postępowanie lecznicze w tej grupie pacjentów zależy od etiologii i stopnia zaawansowania choroby. Główną metodą terapeutyczną u zwiększającej się liczby starszych chorych z objawową stenozą aortalną jest chirurgiczna implantacja zastawki aortalnej. U chorych wykluczonych z leczenia chirurgicznego bezpieczną i skuteczną alternatywę stanowi przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej. Jest to metoda nowa, kosztowna i jako taka wymagająca szczególnie uważnego, systematycznego monitorowania przebiegu, wczesnych i odległych wyników leczenia, oceny jej bezpieczeństwa, jakości oraz medyczno-ekonomicznej efektywności kosztów. Rejestr medyczny wydaje się doskonałym narzędziem do prowadzenia takich analiz.

Celem pracy jest przedstawienie przesłanek do powstania pierwszego Ogólnopolskiego Kardiologiczno-Kardiochirurgicznego Rejestru Przezcewnikowych Implantacji Zastawek Aortalnych POL-TAVI, przybliżenie genezy rejestru, jego głównych założeń i celów, potencjalnych korzyści, jak również pokazanie architektury – rozwiązań projektowych Rejestru.

Rejestr POL-TAVI stanowi wartościowe i przydatne narzędzie do monitorowania i oceny programu TAVI w kraju, które służy leczonym, leczącym i organizującym leczenie. Wyniki Rejestru, będące przedmiotem wielopoziomowych analiz i ocen, przyczyniają się do dalszej poprawy i rozwoju tej metody w Polsce

Słowa kluczowe: przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej, rejestr, POL-TAVI, stenoza aortalna, efektywność kosztów.

Aortic stenosis (AS) is the most common valvular heart disease in adults in Europe and North America. Management of AS patients depends on accurate diagnosis of the cause and stage of the disease process: the first and definitive therapeutic choice for a growing number of elderly patients with symptomatic AS is surgical treatment. In patients not eligible for surgery, transcatheter aortic valve implantation (TAVI) constitutes a safe and effective alternative. As an innovative, costly method of treatment, it requires however careful monitoring of its course, documenting its early and long-term results, and assessment of its safety and medical-economic cost-effectiveness. A medical registry seems to be an excellent tool to perform such analysis.

The aim of this paper is to present the design and rationale for creation of the first National Cardiac-Cardiac Surgical Registry of Percutaneous Aortic Valve Treatment POL-TAVI, to describe its genesis and to highlight its key assumptions and aims.

Despite its recent beginnings, the POL-TAVI Registry has already demonstrated its value and usability in monitoring and assessment of TAVI procedures, leading to further improvement and development of this new method in Poland. It constitutes an important and valuable tool for patients, the medical community and the payer.
słowa kluczowe:

przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej, rejestr, POL-TAVI, stenoza aortalna, efektywność kosztówprzezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej, rejestr, POL-TAVI, stenoza aortalna, efektywność kosztów

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe