eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
2/2015
vol. 7
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Patient-centered care across the cancer continuum: report from the Inaugural Palliative Care Symposium of American Society of Clinical Oncology

Janusz Wojtacki

Medycyna Paliatywna 2015; 7(2): 149–151
Online publish date: 2015/08/13
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 24–25 października 2014 r. w przyjaznych wnętrzach Westin Waterfront Boston, MA, USA, pod auspicjami Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) odbyło się Inauguracyjne Sympozjum Opieki Paliatywnej. Po raz pierwszy ASCO – wiodące towarzystwo onkologiczne o 50-letniej historii zrzeszające na całym świecie ponad 30 000 członków – zaprosiło specjalistów różnych dziedzin medycyny, by przedyskutować najbardziej aktualne zagadnienia opieki paliatywnej nad chorymi na nowotwory złośliwe, w szczególności dotyczące jak najwcześniejszego połączenia współpracy zespołów onkologicznych i medycyny paliatywnej.
Doktor Michael J. Fisch (MD Anderson Cancer Center, University of Texas) – przewodniczący komitetu naukowego konferencji – przypomniał, że historia nowoczesnej opieki paliatywnej sięga ostatniego pięćdziesięciolecia i wiąże się z założeniem w 1964 r. Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie przez Cicely Saunders. Mimo upływu półwiecza, w niewielu centrach onkologicznych na świecie opieka paliatywna wspierająca leczenie przeciwnowotworowe jest codziennym standardem – w większości postępowanie paliatywne stanowi element opieki schyłku życia. Zdaniem mówcy przełomowy dla stworzenia nowego spojrzenia środowiska onkologicznego na wartość wczesnego wdrożenia opieki paliatywnej u chorych w zaawansowanych stadiach choroby nowotworowej okazał się rok 2010. Wówczas na łamach „New England Journal of Medicine” zespół dr Jennifer S. Temel (Massachusetts General Hospital, Boston, USA) opublikował wyniki próby losowej nad znaczeniem wczesnej (w momencie rozpoznania nowotworu) lub odroczonej (na życzenie chorych, ich rodzin lub onkologa prowadzącego w momencie nasilenia objawów) współpracy zespołów opieki paliatywnej w skojarzeniu ze standardowym leczeniem przeciwnowotworowym chorych na rozsianego raka płuc. Zapewnienie chorym wcześniejszej opieki wielodyscyplinarnej miało wiele zalet: korzystny wpływ na wszystkie aspekty jakości życia, obniżenie częstości występowania depresji (16% vs 38% chorych) oraz konieczności zastosowania intensywnej opieki u schyłku życia (33% vs 54%); miało też korzystny aspekt rokowniczy – zaobserwowano istotne statystycznie wydłużenie okresu przeżycia całkowitego z 8,9 do 11,6 miesiąca. Wyniki badania wzmocniły podjęte w 2009 r. przez najwyższe gremia ASCO starania celem zorganizowania spotkania integrującego środowiska specjalistów prowadzących leczenie przeciwnowotworowe i opiekę paliatywną, najlepiej o zasięgu...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.