eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Perioperative care in elderly cardiac surgery patients

Ewa Kucewicz-Czech, Katarzyna Kiecak, Ewa Urbańska, Tomasz Maciejewski, Robert Kaliś, Waldemar Pakosiewicz, Tadeusz Kołodziej, Piotr Knapik, Roman Przybylski, Marian Zembala

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2016; 13 (4): 340-346
Wstęp: Operacja jest ekstremalnym urazem dla fizjologii zaawansowanego wiekiem organizmu. Starzenie nierozerwalnie wiąże się z nieodwracalną i postępującą degeneracją komórek. U pacjentów powyżej 75. roku życia obserwuje się upośledzenie reakcji na uraz operacyjny i bardzo wąski margines bezpieczeństwa.

Cel: Analiza powikłań w okresie okołooperacyjnym w grupie seniorów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym i porównanie ich z wynikami uzyskanymi w grupie pacjentów młodszych.

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w Klinice Kardiochirurgii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu od momentu wprowadzenia standardu opieki okołooperacyjnej w tej grupie wiekowej (październik 2009 roku) do października 2014 roku. Analiza wyników objęła lata, w których stosowano standard znieczulenia i postępowania okołooperacyjnego u chorych powyżej 75. roku życia w celu ograniczenia powikłań, ze szczególnym uwzględnieniem skrócenia czasu wentylacji mechanicznej płuc i ograniczenia występowania zespołów majaczeniowych. Badana grupa liczyła 1446 pacjentów.

Wyniki: Wentylacja mechaniczna płuc u seniorów trwała średnio 13,8 godziny i jej czas nie różnił się od czasu wentylacji u młodszych pacjentów. Śmiertelność wewnątrzszpitalna u starszych chorych wyniosła 3,8% i była istotnie wyższa niż u chorych poniżej 75. roku życia. Chorzy w wieku 75 lat i więcej kwalifikowani do operacji kardiochirurgicznych są znamiennie statystycznie częściej obciążeni schorzeniami dotyczącymi innych narządów, co wpływa na końcowy wynik leczenia (czas pobytu w szpitalu, śmiertelność).

Wnioski: Wprowadzenie standardu opieki okołooperacyjnej w tej grupie wiekowej spowodowało skrócenie czasu wentylacji mechanicznej płuc i zmniejszyło częstość występowania zespołów majaczeniowych.

Introduction: Surgery is an extreme physiological stress for the elderly. Aging is inevitably associated with irreversible and progressive cellular degeneration. Patients above 75 years of age are characterized by impaired responses to operative stress and a very narrow safety margin.

Aim: To evaluate perioperative complications in patients aged ≥ 75 years who underwent cardiac surgery in comparison to outcomes in younger patients.

Material and methods: The study was conducted at the Silesian Centre for Heart Diseases in Zabrze in 2009–2014 after a standard of perioperative care in seniors was implemented to reduce complications, in particular to decrease the duration of mechanical ventilation and reduce postoperative delirium. The study group included 1446 patients.

Results: The mean duration of mechanical ventilation was 13.8 h in patients aged ≥ 75 years and did not differ significantly compared to younger patients. In-hospital mortality among seniors was 3.8%, a value significantly higher than that observed among patients younger than 75 years of age. Patients aged ≥ 75 years undergoing cardiac surgery have significantly more concomitant conditions involving other organs, which affects treatment outcomes (duration of hospital stay, mortality).

Conclusions: The implementation of a standard of perioperative care in this age group reduced the duration of mechanical ventilation and lowered the rate of postoperative delirium.
słowa kluczowe:

kardiochirurgia, seniorzy, wentylacja mechaniczna, majaczenie

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe