en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
5/2010
vol. 48
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Pożegnanie prof. dr hab. med. Teresy Wagner

Monika Prochorec-Sobieszek

Reumatologia 2010; 48, 5: 357
Online publish date: 2010/11/16
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Profesor Teresa Wagner, wieloletni kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej Instytutu Reumatologii w Warszawie, zmarła 2 września 2010 roku w Podkowie Leśnej. Przez lata pracowałam w Zespole kierowanym przez Panią Profesor, stąd przypadł mi zaszczyt Jej pożegnania.
Żegnamy człowieka wspaniałego, łącząc się w bólu z Rodziną i za­pewniamy o naszej życzliwości, serdeczności i wdzięcznej pamięci.
Pani Profesor po uzyskaniu dyplomu lekarza na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie od 1964 roku nieprzerwanie pracowała w Zakładzie Anatomii Patologicznej Instytutu Reumatologii jako uczennica i współpracownik prof. Eugeniusza Małdyka. Przechodziła tam kolejne etapy życia zawodowego, takie jak specjalizacje I i II stopnia z patomorfologii oraz uzyskując kolejno stopień doktora nauk medycznych, potem doktora habilitowanego i tytuł profesora. Od 1992 roku była kierownikiem Zakładu Anatomii Patologicznej IR.
Była znana i szanowana w środowisku patomorfologów. Pomagała każdemu, kto gubił się w zagadnieniach z kręgu reumopatologii, którą opanowała w stopniu perfekcyjnym. Dzięki własnej pracy i zdobytemu doświadczeniu była istotnym ogniwem diagnostyki klinicznej; Jej diagnozy histopatologiczne nie raz wyjaśniały kłopoty klinicystów, dla których była równorzędnym, a czasami decydującym partnerem. Pamiętamy Ją jako człowieka wielkiej pracy i wielkiej prawości. Pani Profesor była autorem lub współautorem niemal 130 publikacji naukowych, przedstawiła około 30 doniesień na krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych. Dotyczyły one głównie zagadnień histokliniki i immunopatologii chorób reumatycznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjögrena, gorączka reumatyczna oraz zapalne i niezapalne choroby naczyń. Spośród układowych powikłań reumatoidalnego zapalenia stawów amyloidoza byla tematem największej liczby publikacji Pani Profesor. Elementy poznawcze i praktyczne Jej badań, stanowiące istotny wkład do rozwoju reumopatologii w Polsce, przyczyniły się do utrwalenia znaczenia nowoczesnych metod biopsyjnej analizy immunomorfologicznej w diagnostyce chorób tkanki łącznej. Była jednym z bardzo niewielu w Polsce wybitnych znawców zagadnień patologii chorób tkanki łącznej.
Pani Profesor była badaczem ciekawym i dociekliwym, ostrożnym w stawianiu diagnoz. Niesłychanie skrupulatna i skromna, przede wszystkim miała na względzie dobro chorego człowieka. Zawsze otwarta na wszelką współpracę, szczególnie...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.