eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
1/2009
vol. 8
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Review paper

Problem of HPV infection in perimenopausal and postmenopausal women

Dorota Robak-Chołubek
,
Małgorzata Sobstyl
,
Joanna Tkaczuk-Włach
,
Gustaw Chołubek
,
Grzegorz Jakiel

Przegląd Menopauzalny 2009; 1: 61–63
Online publish date: 2009/03/12
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (human papillomvirus – HPV) należą do najczęstszych infekcji przenoszonych drogą płciową wśród ludzi [1, 2]. W obrębie narządów płciowych kobiet wirus ten wykazuje tropizm do nabłonka błon śluzowych i naskórka okolicy sromu, pochwy, szyjki macicy oraz odbytu [2, 3]. Obecnie poznano ok. 150 typów wirusów HPV, a następnych sto jest w trakcie identyfikacji [3, 4]. Około 40 jest związanych z infekcjami w obrębie dróg rodnych, a 15 wykazuje związek z powstaniem przednowotworowych i nowotworowych zmian okolic genitalnych i odbytu [4]. Wszystkie typy o wysokim ryzyku onkogennym wydają się mieć wspólną filogenezę [5]. W zmianach łagodnych DNA wirusa występuje na ogół w formie episomalnej – wolnej, natomiast w zmianach związanych z transformacją nowotworową, DNA HPV ulega integracji z genomem gospodarza, zwiększając proliferację i doprowadzając do zaburzeń naprawy DNA komórkowego [6–8].
Odkrycie związku pomiędzy przetrwałą infekcją określonymi genotypami wirusa HPV a rakiem szyjki macicy było jednym z ważniejszych odkryć ostatnich 25 lat badań nad etiologią raka. Wiele badań nad historią naturalną zakażenia wirusem HPV i jego związkiem z rakiem szyjki macicy pozwoliło na określenie wirusa HPV mianem „czynnika niezbędnego” do rozwoju raka [9–11]. Brak genomu wirusa w 1–10% badanych tkanek nowotworowych można wiązać z niedoskonałością metod diagnostycznych lub techniki pobrania, a nie rzeczywistym brakiem zakażenia. Nie można całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia raka szyjki bez infekcji HPV – przy zaistnieniu innych epidemiologicznych czynników ryzyka [12].
Zakażenie wirusem HPV jest niezbędne dla rozwoju raka szyjki, jednak nie jest czynnikiem wystarczającym. Do głównych czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy, oczywiście poza zakażeniem onkogennym HPV, zalicza się:
• wiek,
• wczesne rozpoczęcie współżycia,
• dużą liczbę partnerów płciowych,
• dużą liczbę porodów,
• palenie papierosów,
• niski status ekonomiczny,
• CIN 2, CIN 3 w wywiadzie.
Czynniki prawdopodobne obejmują natomiast:
• wieloletnie stosowanie hormonalnych leków antykoncepcyjnych,
• dietę ubogą w antyoksydanty,
• zakażenie HIV,
• częste stany zapalne pochwy wywołane...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe