en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2012
vol. 50
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Professor Stefan Mackiewicz elected an honorary member of the Polish Society of Rheumatology

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2012; 50, 1: 72–73
Online publish date: 2012/03/02
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, przyjętą dnia 24 lutego 2011 r. w Warszawie, profesor Stefan Mackiewicz otrzymał tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Profesor Stefan Mackiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Po studiach podjął pracę w III Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu. Doktorat uzyskał i habilitował się na Wydziale Lekarskim tejże Uczelni.

W 1970 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1972 r. profesorem zwyczajnym. Jest specjalistą II stopnia chorób wewnętrznych i II stopnia reumatologii. Od 1967 r. prof. Stefan Mackiewicz pełnił funkcję kierownika Kliniki Reumatologii i Zakładu Immunologii AM w Poznaniu, a w latach 80. dyrektora Instytutu Chorób Wewnętrznych AM.

W latach 1960–1961 był stypendystą naukowym w Edynburgu. W latach 70. przebywał w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie Departamentu Stanu. Poza tym jako profesor wizytujący wyjeżdżał kilkakrotnie do Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Republiki Federalnej Niemiec i Izraela.

Profesor Stefan Mackiewicz był wieloletnim przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Reumatologii i Instytutu Kardiologii w Warszawie, konsultantem Lecznicy Rządowej w Warszawie, konsultantem krajowym w zakresie reumatologii, ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia w Azji, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Immunologicznego i redaktorem naczelnym czasopisma „Annals of Immunology”.

Dorobek Pana Profesora jest imponujący, obejmuje szeroki zakres problemów reumatologii i innych działów medycyny. Jest autorem 5 podręczników dla lekarzy i studentów oraz ponad 300 publikacji w różnych językach. Pod Jego kierownictwem specjalizowało się 30 lekarzy, a 7 Jego uczniów uzyskało tytuł profesora.

Profesor Stefan Mackiewicz do 2008 r. był ordynatorem Oddziału Reumatologii Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu. Obecnie jest konsultantem reumatologii w tym Szpitalu oraz w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu.

Został odznaczony krzyżami Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim. Posiada wiele wyróżnień zagranicznych, w tym członkostwa honorowe towarzystw naukowych.The Executive Board of the Polish Society of Rheumatology at its meeting in Warsaw on 24 February 2011 granted the title of honorary member to Professor Stefan Mackiewicz.

...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.