en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
5/2005
vol. 43
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

REPORT
W 80-lecie profesora Wolfganga Müllera z Bazylei

Stefan Mackiewicz

Ru 2005, 43; 5: 297
Online publish date: 2005/10/27
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Profesor Wolfgang Müller urodził się w Koblencji w 1925 r., studia lekarskie odbył w Kilonii i we
Freiburgu. Pracował w Klinice Chorób Wewnętrznych we Freiburgu pod kierunkiem profesora L. Heilmeyra. Tam się doktoryzował i habilitował, stopień naukowy docenta uzyskał, mając lat 29, a tytuł naukowy profesora w wieku 34 lat.
Przez 25 lat kierował Katedrą Reumatologii w Bazylei. Po przejściu na emeryturę został powołany na stanowiska dyrektora naukowego Instytutu Reumatologii i Rehabilitacji Górnej Nadrenii (Bad Säckingen). Profesor Wolfgang Müller całą działalność zawodową i naukową poświęcił problematyce reumatologicznej. Opublikował ponad 500 prac w różnych czasopismach europejskich i pozaeuropejskich, i kilka podręczników z dziedziny diagnostyki, kliniki i terapii chorób reumatycznych. Był wieloletnim redaktorem naczelnym Zeitschrift für Rheumatologie oraz prezesem Szwajcarskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
Profesor Wolfgang Müller ma największe osiągnięcia w dziedzinie fibromialgii. Był jednym z pierwszych, który wprowadził tę jednostkę chorobową do literatury światowej. Wiele prac oryginalnych, doświadczalnych i klinicznych z tego zakresu przyczyniło się do utrwalenia tego pojęcia w medycynie i ukształtowania roli reumatyzmu tkanek miękkich w patologii chorób tkanki łącznej.
Jako człowieka cechuje prof. Müllera niezwykła ofiarność i życzliwość, humanistyczna postawa wobec życia, wolna od wszelkich przejawów ideologicznych.
Na podkreślenie zasługują bliskie kontakty prof. Müllera z Polską. Znalazł się w pierwszej grupie profesorów niemieckojęzycznych, którzy w ramach wymiany polsko-niemieckiej, organizowanej przez Instytut Reumatologii w Warszawie odwiedzili Polskę (1967 r.). Od tego czasu utrzymywał stałe kontakty z naszym krajem, będąc fundatorem wielu stypendiów dla naszych młodszych kolegów.
Szczególne znaczenie mają więzy z Akademią Medyczną w Poznaniu i środowiskiem reumatologów. Za zasługi w tym zakresie prof. Müller został uhonorowany doktoratem honoris causa Akademii Medycznej w Poznaniu, otrzymał również zaszczytne wyróżnienie Honorowego Obywatela Miasta Poznania. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, został odznaczony przez Wielkopolską Fundację Reumatologiczną, Polskie Kolegium Osteoporozy uhonorowało go statuetką
Salix aurea.
W lipcu br., w związku z 80. rocznicą urodzin Profesora, odbyło się jubileuszowe spotkanie w Sali Recepcyjnej...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.