eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
4/2006
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące diagnostyki, profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

Prz Menopauz 2006; 4: 198-201
Online publish date: 2006/09/21
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
7 lipca 2006 r. w Poznaniu odbyło się zebranie ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, dotyczące diagnostyki, profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. W spotkaniu uczestniczyli: - prof. dr hab. Marek Spaczyński – przewodniczący - dr hab. Witold Kędzia członkowie: – prof. dr hab. Antoni Basta – dr hab. Mariusz Bidziński – prof. dr hab. Jan Bręborowicz – prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz – prof. dr hab. Romuald Dębski – prof. dr hab. Krzysztof Drews – dr hab. Marek Grabiec – prof. dr hab. Piotr Knapp – prof. dr hab. Jan Kornafel – prof. dr hab. Jan Kotarski – prod. dr hab. Andrzej Malarewicz – prof. dr hab. Janina Markowska – dr n med. Magdalena Michalska – dr hab. Ewa Nowak-Markwitz – dr n.med. Romuald Niecewicz – prof. dr hab. Tomasz Opala – prof. dr hab. Anita Olejek – prof. dr hab. Leszek Pawelczyk – prof. dr hab. Tomasz Pertyński – prof. dr hab. Ryszard Poręba – dr n. med. Janusz Poznański – prof. dr hab. Stanisław Radowicki – prof. dr hab. Izabela Rzepka-Górska – dr hab. Krzysztof Sodowski – prof. dr hab. Wiesław Szymański – prof. dr hab. Krzysztof Urbański
Analiza obecnej sytuacji
1. Wdrożenie programu powszechnej profilaktyki opartej na przesiewowym badaniu cytologicznym doprowadziło na świecie do obniżenia o 50% zachorowalności i o 70% umieralności na raka szyjki macicy. W Polsce rak szyjki macicy jest drugim co do częstości nowotworem narządów płciowych kobiety, a wyniki leczenia są niezadowalające, ze względu na częste wykrywanie tego nowotworu w wysokim zaawansowaniu klinicznym. 2. Polska ma jeden z najwyższych współczynników zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy wśród wszystkich państw stowarzyszonych w Unii Europejskiej. Sytuacja epidemiologiczna dotycząca występowania raka szyjki macicy w Polsce stawia nasz kraj na równi z państwami Trzeciego Świata. 3. Wysoka zachorowalność na raka szyjki macicy w Polsce wynika z rozpowszechnienia czynników ryzyka rozwoju tego nowotworu i objęcia badaniami przesiewowymi niewielkiego odsetka populacji kobiet między 25. a 59. rokiem życia. 4. Po objęciu programem profilaktycznym 40–100% populacji osiągnięto spadek zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy w krajach prowadzących profilaktykę. 5....


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe