eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
6/2004
vol. 3
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro

Prz Menopauz 2004; 6: 8-12
Online publish date: 2004/12/15
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Do przygotowania Rekomendacji Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego powołał komisję ekspertów, która obradowała 8–9 października 2004 r. w składzie:

przewodniczący:

– prof. Marek Spaczyński

członkowie:
1. Zespół ds. postępowania w poronieniach nawykowych
– prof. Jana Skrzypczak
– doc. Agata Karowicz
– doc. Tomasz Niemiec
– prof. Jan Wilczyński
– doc. Jacek Wilczyński

2. Zespół ds. postępowania w poronieniach sporadycznych
– prof. Tomasz Paszkowski
– prof. Krzysztof Drews
– prof. Tomasz Opala

3. Zespół ds. postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro
– prof. Marian Szamatowicz
– prof. Grzegorz Jakiel
– prof. Leszek Pawelczyk
– prof. Jerzy Radwan
– prof. Janusz Woytoń
– doc. Mariusz Zimmer

REKOMENDACJE ODNOŚNIE PORONIEŃ NAWRACAJĄCYCH

Nawracające poronienia dotyczą 1% kobiet.
Według WHO mianem tym określa się trzy i więcej następujących po sobie utrat wczesnych ciąż, jednak w praktyce klinicznej dwa następujące po sobie poronienia traktuje się jako wskazanie do wdrożenia badań, które mają na celu określenie przyczyny niepowodzeń ciążowych.
Problem nawracających poronień został dostrzeżony przed ok. 25 laty. Prowadzone od tego czasu badania skupiają się na dwóch aspektach: określeniu ryzyka kolejnego poronienia i ustaleniu przyczyny niepowodzeń oraz ich leczenia. Badania epidemiologiczne potwierdziły, że przebieg pierwszej ciąży ma wpływ na kolejne, i tak u kobiety, która nie była w ciąży lub ma dziecko, ryzyko poronienia wynosi 5%, natomiast u kobiety, u której jedyna dotąd ciąża zakończyła się niepowodzeniem, nawet jeżeli było to poronienie, ryzyko kolejnego niepowodzenia sięga 13–20%. Ryzyko to kumuluje się wraz ze wzrostem liczby poronień, po dwóch wynosi od 18 do 28%, a po trzech lub więcej od 30 do 45%.
Określenie nawracające poronienia sugeruje, że powtarzające się epizody utraty wczesnych ciąż mają określoną przyczynę. Przyczyny te zamykają się w sześciu kategoriach: genetycznej, anatomicznej, immunologicznej, hormonalnej, infekcyjnej i idopatycznej. Wprawdzie poronienia sporadyczne...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe