eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
6/2004
vol. 3
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Rekomendacje Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie stosowania preparatu Lactovaginal

Prz Menopauz 2004; 6: 13-14
Online publish date: 2004/12/16
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
Polish Gynaecological Society
Poland, 60-535 Poznań, ul. Polna 33
tel.: +48 (61) 841 93 07; 841 93 30; faks: +48 (61) 841 96 45; 841 94 65
e-mail: ptgzg@gpsk.am.poznan.pl; ptgzg@poczta.onet.pl;
www.gpsk.am.poznan.pl

Prezes:
President:
prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński
tel.: +48 61 841 93 30

Prezes-elekt:
President-elect:
prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski
tel.: +48 81 532 78 47

Wiceprezesi:
Vice Presidents:
prof. dr hab. n. med. Antoni Basta
tel.: +48 12 424 85 60
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik
tel.: +48 42 271 11 74

Sekretarz:
Secretary:
prof. dr hab. n. med. Leszek Pawelczyk
tel.: +48 61 841 94 12

Skarbnik:
Treasurer:
doc. dr hab. n. med. Krzysztof Drews
tel.: +48 61 841 92 23

Redaktor naczelny Ginekologii Polskiej
Chief Editor of Polish Gynaecology
prof. dr hab. n. med. Longin Marianowski
tel.: +48 22 502 14 30

Redaktor naczelny:
Chief Editor of:
Polish Journal
of Gynaecological Investigations
prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk
tel.: +48 81 742 55 08


Sekretariat ZG PTG:
Klinika Onkologii Ginekologicznej
60-535 Poznań, ul. Polna 33
tel. +48 61 841 92 65
faks +48 61 841 94 65
ptgzg@gpsk.am.poznan.pl

NIP: 526-17-46-830
REGON: 010144412
Bank PKO BP I/O Poznań
Nr konta:
09 10204027 11676 7418


Komisja powołana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w składzie:
1. prof. Marek Spaczyński – przewodniczący
2. prof. Antoni Basta
3. prof. Romuald Dębski
4. doc. Krzysztof Drews
5. prof. Jan Kotarski
6. prof. Stanisław Radowicki

na spotkaniu 26.01.2004 r. postanawia, co następuje:


Do oceny przydatności preparatu Lactovaginal w leczeniu zakażeń i przywracaniu prawidłowego środowiska bakteriologicznego pochwy – producent Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED – przedstawił opinie i ekspertyzy:

1.Analiza mikrobiologiczna i genetyczna pałeczek kwasu mlekowego używanych do wytwarzania preparatów...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe