en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2008
vol. 46
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Report
Gala Meetings of the Honorary Ambassadors of Polish Congresses, Warsaw, November 15, 2007

Reumatologia 2008; 46, 1: 47–48
Online publish date: 2008/02/28
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
15 listopada 2007 r. w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Gala Ambasadorów Kongresów Polskich. Uroczystość zasługuje na uwagę, ponieważ po raz pierwszy w dziejach tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich otrzymali przedstawiciele środowiska reumatologicznego – prof. dr hab. Włodzimierz Maśliński i prof. dr hab. Eugeniusz J. Kucharz. Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany od lat w kilkunastu krajach na świecie. W naszym kraju działa od 1998 r. i stał się wspólną inicjatywą środowiska naukowego i turystyki, służącą pozyskiwaniu dla Polski międzynarodowych imprez konferencyjnych i kongresowych. Galę otworzyli uroczyście Rafał Szmitke – prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Katarzyna Sobierajska – dyrektor Convention Bureau of Poland Polskiej Organizacji Turystycznej, Irena Sokołowska – prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, i Sławomir Wróblewski – prezes Komitetu Organizacyjnego. Licznie przybyli goście z branży turystycznej, świata nauki oraz mediów. Przy wręczaniu dyplomów przedstawiono sylwetki laureatów. Profesor Włodzimierz Maśliński kieruje Zakładem Patofizjologii i Immunologii Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i długoletnim członkiem EULAR Scientific Council oraz członkiem Global Arthritis Research Network. W 2006 r. zorganizował w Warszawie kurs EULAR dla 120 reumatologów z całego świata. Jest przewodniczącym Komitetu Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (2008 r.) oraz redaktorem naczelnym Central European Journal of Immunology. Wchodzi w skład rad naukowych kilku czasopism, m.in. Annals of Rheumatic Diseases i Reumatologii. Profesor Eugeniusz J. Kucharz kieruje Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest prezesem Towarzystwa Internistów Polskich. Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich otrzymał w uznaniu zasług w promowaniu Polski podczas Światowych Kongresów Medycyny Wewnętrznej i zorganizowania w Polsce z okazji obchodów stulecia Towarzystwa Internistów Polskich Światowego Zgromadzenia Internistów – jednego z najważniejszych w dziejach medycyny polskiej spotkania reprezentantów 41 krajów z całego świata. Był też głównym organizatorem II Europejskiego Dnia Medycyny Wewnętrznej. Profesor Eugeniusz J. Kucharz od wielu lat aktywnie uczestniczy w...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.