eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
3-4/2009
vol. 4
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Report
International Neuropsychoanalysis Congress. „Neuropsychoanalysis: Who needs it?”

Sławomir Murawiec

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2009; 4, 3-4: 163-167
Online publish date: 2009/12/09
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
27-28 czerwca 2009 r. odbył się w Institut des Cordeliers w Paryżu 10. Międzynarodowy Kongres Neuropsychoanalizy zatytułowany „Neuropsychoanaliza: kto jej potrzebuje?” (The 10th International Neuropsychoanalysis Congress. „Neuropsychoanalysis: Who needs it?”).
Program kongresu i dobór prelegentów był bardzo zróżnicowany. Wystąpienie programowe - „Co to jest neuropsychoanaliza” - wygłosił Mark Solms, twórca ruchu neuropsychoanalitycznego i prezes Międzynarodowego Towa-
rzystwa Neuropsychoanalizy. Referaty wygłosili także, znani z poprzednich konferencji: Georg Northoff, profesor w University of Magdeburg w Niemczech, prof. Howard Shervin z Ann Arbor oraz Claude Gottesmann, emerytowany profesor neurobiologii Uniwersytetu w Nicei. Spośród „wschodzących gwiazd” neuropsychoanalizy wielki wkład w konferencję wniosła Ariane Bazan z Brukseli (University of Ghent), zajmująca się neurobiologicznymi badaniami nad nieświadomością, autorka ostatnio opublikowanej książki „Des fantômes dans la voix. Une hypothčse neuropsychanalytique sur la structure de l’inconscient”.
adowców mających już zapewnione miejsce w historii nauki i psychoanalizy, jak André Green, psychoanalityk z Paryża, autor wielu książek, które stały się podstawą pracy klinicznej dla wielu analityków na całym świecie. Wykład wygłosił także Daniel Widlöcher, były prezes Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA, 2003-2007). Niezwykłe wystąpienie zaprezentował Daniel Stern - postać o olbrzymim znaczeniu dla rozwoju nauki, który przez 30 lat zajmował się psychologią rozwojową, psychoterapią psychodynamiczną, obserwacją niemowląt i rekonstrukcją wczesnych przeżyć dziecięcych, będący autorem 6 książek, przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków.
Wykładowcą z naszej części Europy (jak wydaje się autorowi sprawozdania, pierwszym w historii kongresów neuropsychonalitycznych) był prof. György Gergely z Central European University w Budapeszcie.
Olbrzymie wrażenie na słuchaczach wywarł wykład i sama postać psychiatry, psychoanalityka i pisarza z Haify - Yorama Yovella. Był on redaktorem naczelnym pisma Neuropsychoanalysis, ma doktorat z neurobiologii, a jednocześnie jest psychoanalitykiem i autorem powieści dotyczącej wojny w Libanie.
Poniżej omówiono pokrótce trzy najważniejsze (zdaniem autora...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe