eISSN: 2299-0046
ISSN: 1642-395X
Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
6/2008
vol. 25
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Report
Od teorii do praktyki – XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Waldemar Placek

Post Dermatol Alergol 2008; XXV, 6: 295–300
Online publish date: 2009/01/12
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 3–6 września 2008 r. odbył się w Poznaniu XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Organizatorem była Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z Oddziałem Poznańskim Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu oraz Komitetowi Naukowemu Zjazdu Zarząd Główny PTD powierzył prof. dr. hab. Wojciechowi Silnemu, a miejscem obrad był kampus Morasko, ośrodek należący do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zjeździe uczestniczyło prawie 2 tys. osób – nie tylko lekarzy (wśród których poza dermatologami udział wzięli specjaliści z zakresu alergologii, chirurgii naczyniowej, pulmonologii, pediatrii, medycyny rodzinnej oraz chorób wewnętrznych), ale również biologów, immunologów, genetyków i psychologów. W obradach uczestniczyła także 15-osobowa grupa lekarzy z Białorusi oraz specjaliści z Wilna i Lwowa. Poznański zjazd uświetnili swoim udziałem wybitni zagraniczni specjaliści z zakresu dermatologii i wenerologii. Wielkim doświadczeniem i wiedzą podzielili się profesorowie: Johannes Ring (Niemcy), Harald Gollnick (Niemcy), Bernhard Przybilla (Niemcy), Wolfgang Christian Marsch (Niemcy), Hubert Pehamberger (Austria), Oleg Nadashkevich (Ukraina), Bettina Wedi (Niemcy) oraz Matilda Bylaite (Litwa). Tematyka zjazdu była różnorodna i obejmowała całą problematykę z zakresu tej specjalności medycznej. Zgodnie z przewodnim hasłem spotkania Od teorii do praktyki w obradach poszczególnych sesji naukowych uwzględniono genetyczne uwarunkowania wielu chorób dermatologicznych, ich epidemiologię, nowoczesne metody diagnostyczne i profilaktyczne oraz najnowsze osiągnięcia terapeutyczne. Program zjazdu obejmował prawie 400 doniesień naukowych, 31 sesji tematycznych, 12 wykładów plenarnych, 48 prezentacji w ramach pokazu przypadków, kursy i sesje szkoleniowe oraz spotkania z ekspertami. W pierwszym dniu zjazdu, 3 września, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w 5 kursach złożonych z części teoretycznej i praktycznej. Kurs z terapii cellulitu metodą Thermage Lift zorganizowała firma Coherent, z laseroterapii firma TIMKO, a z alternatywnych technik konturowania twarzy firma Q-MED. Pozostałe kursy dotyczyły peelingów chemicznych i dermatoskopii. Największym powodzeniem cieszyły się szkolenia z zakresu dermatoskopii i laseroterapii. Wspaniała ceremonia otwarcia odbyła...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe