en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2007
vol. 45
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Report
Second National Congress of Family Medicine in Republic of Moldova

Eugeniusz Józef Kucharz

Reumatologia 2006; 45, 1: 53-54
Online publish date: 2007/03/12
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 25–26 października 2006 r. w Kiszyniowie – stolicy Mołdawii odbył się II Krajowy Kongres Medycyny Rodzinnej Republiki Mołdowy (Congresul II al medicilor de familie din Republica Moldova). Obrady kongresu toczyły się w salach Uniwersytetu Medyczno-Farmaceutycznego im. prof. Nicolae Testemiþanu i zgromadziły ok. 250 uczestników. Byli oni delegatami z poszczególnych ośrodków medycyny rodzinnej. Tematyka kongresu koncentrowała się wokół roli i miejsca medycyny rodzinnej w ochronie zdrowia oraz ukazania, w aspekcie szkoleniowym, najczęściej spotykanych zagadnień praktycznych spotykanych w pracy lekarza rodzinnego. Wśród tych zagadnień znalazły się też problemy reumatologiczne. W pierwszej grupie problemów odnotować należy wystąpienie prezesa kongresu Grigore Bivola, który omówił rozwój specjalności i jej problemy w Republice Mołdawii. W tej części kongresu przemawiali m.in. Gheorghe Haber (Rumunia) i Arnoldas Iourgutis (Litwa), a także występujący w drugim dniu kongresu przedstawiciele American Academy of Family Medicine (Mary Frank, Daniel Ostergaard, Mary Jo Welker, Steven Strode). Wśród wielu wystąpień o charakterze szkoleniowym odnotować należy prace z reumatologii. Wykład plenarny Nowoczesna strategia leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów wygłosił Eugeniusz J. Kucharz, który wraz z Anną Kotulską poprowadził sesję II kongresu. Współprzewodniczącymi tej sesji były Minodora Mazur i Liliana Gropa. Obie wymienione panie profesor zajmują się reumatologią. W sesji wygłosiły m.in. wykłady Skuteczność skojarzonego leczenia w chorobie zwyrodnieniowej stawów (Liliana Gropa) i Zastosowanie glikokortykosteroidów w leczeniu chorób narządu ruchu (Mizodora Mazur). Ostatnia z wymienionych prelegentek jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii i sekretarzem Bałkańskiej Unii Medycznej. Profesor Mazur została zapamiętana jako wyróżniający się wykładowca i wybitna osobowość. Medycyna mołdawska czyni wiele wysiłków, aby stawać się nowoczesnym lecznictwem. W tym zakresie, w jakim mogłem się zorientować podczas kongresu, problemem są nie tylko niedostatki finansowe, ale i też przyjmowanie pewnych tradycyjnych doktryn diagnostyczno-terapeutycznych. Przykładowo, w rozmowach z kolegami z Mołdowy wywnioskowałem, że w reumatologii zbyt często przyjmuje się dawny pogląd o dominującej roli gorączki reumatycznej w rozwoju chorób narządu ruchu, przede wszystkim u dzieci oraz używa się terminu osteoartroza zamiast...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.