en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
4/2007
vol. 45
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Reports
28th World Congress of Internal MedicineTaipei, November 10–13, 2006 Rheumatological topics

Eugeniusz Józef Kucharz

Reumatologia 2007;45,4:238-239
Online publish date: 2007/08/30
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Światowe Kongresy Medycyny Wewnętrznej organizowane są co 2 lata, począwszy od kongresu w Paryżu w 1950 r. Organizatorem jest International Society of Internal Medicine (ISIM) – federacja narodowych towarzystw internistycznych z blisko 60 krajów. Celem kongresów jest przegląd problemów z różnych specjalności szczegółowych z interny, a także zagadnień pokrewnych, m.in. z neurologii, geriatrii, chorób zakaźnych. Oczywiście, zawsze jakąś część programu poświęca się chorobom narządu ruchu, a w kongresach ostatniej dekady uczestniczyli reumatolodzy – dobrze znani lekarzom tej specjalności na całym świecie.
XXVIII Kongres odbył się w stolicy Tajwanu, nowoczesnym Taipei w dniach 10–13 listopada 2006 r. Gospodarzem było Tajwańskie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej, a konferencję zaliczono do imprez naukowych American College of Physicians. W uroczystości otwarcia Kongresu wziął udział prezydent Tajwanu Chen Shui-Bion.
W przeddzień Kongresu odbyło się posiedzenie tzw. Komitetu Międzynarodowego ISIM. Jest to organ doradczy Komitetu Wykonawczego, którego członkowie spotykają się co 2 lata z okazji kongresów. Każde towarzystwo reprezentowały 2 osoby. Towarzystwo Internistów Polskich reprezentowali Anna Kotulska – sekretarz Zarządu Głównego i Eugeniusz J. Kucharz – prezes Zarządu Głównego. Podczas posiedzenia omawiano m.in. stan przygotowań do następnego kongresu, który odbędzie się w Argentynie, i wybrano miejsce kolejnego kongresu. O jego organizację ubiegało się kilka miast, a w ostatnim etapie rywalizowały ze sobą Istambuł i Santiago de Chile. Wybrano to ostatnie miasto. Jest to trochę niezgodne ze zwyczajową zasadą organizacji kongresów naprzemiennie w różnych częściach świata, ale pozycja medycyny wewnętrznej w Ameryce (w tym Południowej) jest wyższa niż w Europie, a przez to łatwiej pozyskać środki na kongres, ponadto Istambuł w 2009 r. będzie gościł Kongres Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej i uznano, że zbliżone imprezy nie powinny następować rok po roku w tym samym mieście. Wybrano także władze ISIM. Ze względu na rezygnację prezesa-elekta Kiyoshi Kurokawy (został doradcą premiera Japonii) z funkcji prezydenta ISIM na to stanowisko powołano dobrze znanego Rolfa A. Streulego ze Szwajcarii. Jest on wielkim przyjacielem Polski (członek honorowy Towarzystwa Internistów Polskich od 1998 r.). Funkcję sekretarza generalnego objął Hans Peter Kohler, kierujący Katedrą Chorób Wewnętrznych w Bernie. Posiedzenie...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.