en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
4/2007
vol. 45
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Reports
Centenary of the Polish Society of Internal Medicine. Rheumatological aspects

Eugeniusz Józef Kucharz

Reumatologia 2007; 45, 4:235-237
Online publish date: 2007/08/30
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Część trzecia:

Nowy krajobraz interny w 100-lecie Towarzystwa Internistów Polskich

Poznań, 20–21 października 2006 r.

Druga Gala Interny Polskiej

Katowice, 9–10 marca 2007 r.

W dniach 20–21 października 2006 r. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Wielkopolski Oddział Towarzystwa Internistów Polskich zorganizowali konferencję szkoleniowo-naukową Nowy krajobraz interny w 100-lecie Towarzystwa Internistów Polskich. Konferencja odbyła się pod patronatem JM Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu Grzegorza Bręborowicza, a patronat naukowy objęła Danuta Pupek-Musialik. Przez 2 dni w sali Centrum Konferencyjnego Poznańskiej Akademii Medycznej odbyło się
6 sesji naukowych. Obrady otworzyła Danuta Pupek-Musialik, po czym prezes Towarzystwa Internistów Polskich wręczył Medale Stulecia Stanisławowi Czekalskiemu i Johnowi Noble oraz dyplomy uznania zasłużonym członkom Oddziału Wielkopolskiego.
Konferencja była przeglądem różnych zagadnień internistycznych, ale nie zabrakło też tematów reumatologicznych. W pierwszej ogólnointernistycznej sesji wykład Choroby reumatyczne w praktyce internistycznej wygłosiła Irena Zimmermann-Górska. Drugą sesję o tematyce historycznej prowadzili Bożena Raszeja-Wanic i Jerzy Głuszek, a złożyły się na nią wykłady Dzieje Towarzystwa Internistów Polskich (Eugeniusz J. Kucharz) i Dzieje Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Internistów Polskich (Bożena Raszeja-Wanic, Andrzej Grzybowski). Konferencja zorganizowana w Poznaniu była wielce udanym spotkaniem naukowym, przeprowadzonym sprawnie, zgromadziła liczne grono uczestników (fot. 1.).
Uroczystością kończącą obchody Towarzystwa Internistów Polskich była Druga Gala Interny Polskiej, która odbyła się w Katowicach w dniach 9–10 marca 2007 r. Ogólny układ tej konferencji nawiązywał do Pierwszej Gali Interny Polskiej (por. Kucharz E.J. Obchody stulecia Towarzystwa Internistów Polskich. Część pierwsza. Pierwsza Gala Interny Polskiej. Reumatologia 2007; 45: 164-166). Była to konferencja, podczas której wykłady przedstawili przewodniczący lub przedstawiciele towarzystw naukowych, wywodzących się z nauki o chorobach wewnętrznych. W pierwszym dniu konferencji wykład otwierający poświęcony historii Towarzystwa Internistów Polskich wygłosił Eugeniusz J. Kucharz. W tym też dniu Anna Filipowicz-Sosnowska...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.