eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
4/2017
vol. 67
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Sprawozdanie z 1st International Caparica Conference in Translational Forensics, FORENSICS 2017, Lizbona, Portugalia

Michał Kaliszan

Arch Med Sadowej Kryminol 2017; 67 (4): 296–297
Online publish date: 2018/04/16
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Konferencja naukowa FORENSICS 2017 odbyła się w dniach 20–23 listopada 2017 r. w Capuchos w Portugalii. Miejscowość ta zlokalizowana jest na wybrzeżu Caparica połączonym z Lizboną charakterystycznym czerwonym mostem 25 Kwietnia rozciągniętym nad rzeką Tag (bliźniaczym z Golden Gate w San Francisco). Była to pierwsza edycja tej konferencji. Tematyka obejmowała szeroko rozumiane nauki sądowe: nowe spojrzenie na tradycyjną medycynę sądową, w tym dochodzenie w przypadku śmierci gwałtownej, nowe trendy w analityce sądowej, systemy prawne w różnych rejonach świata oraz psychiatrię i psychologię sądową. Miejscem obrad było centrum konferencyjne w hotelu Aldeia dos Capuchos pięknie położonym na wzgórzu z widokiem na Ocean Atlantycki. Obrady odbywały się w dwóch salach konferencyjnych, przy czym program został ułożony tak, żeby wystąpienia nie odbywały się równolegle i dzięki temu uczestnicy mogli wziąć udział we wszystkich wykładach i referatach.
W obradach wzięło udział około 100 osób z 38 krajów, głównie z Europy, ale także ze Stanów Zjednoczonych, Azji i Afryki. Bardzo ciekawy wykład plenarny wygłosił doskonale znany autorytet w dziedzinie klasycznej medycyny sądowej, redaktor uznanych podręczników, prof. Burkhard Madea, dyrektor Instytutu Medycyny Sądowej w Bonn. Przedstawił on obszernie historię badań swojego zespołu nad trudnym tematem ustalania czasu śmierci w medycynie sądowej, a także nawiązał do dokonań innych zespołów na tym polu. Pozostałe wykłady plenarne zostały wygłoszone przez równie znakomitych zaproszonych badaczy, w tym m.in. genetyka prof. Angela Carracedo z Instytutu Medycyny Sądowej w Santiago de Compostela czy pioniera pośmiertnych badań obrazowych prof. Michaela Thali z Instytutu Medycyny Sądowej w Zurichu. Wykład przewodni pt. Applications of mass spectrometry to forensic sciences: ToF-SIMS and LA-ICP-ToF-MS wygłosiła także prof. Małgorzata Szynkowska z Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej, w którym przedstawiła wyniki swoich najnowszych badań z zastosowaniem zaawansowanych technik spektrometrii masowej w analizie chemicznej prowadzonych m.in. we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
W czasie konferencji przedstawiono kilkadziesiąt wystąpień ustnych. Wygłosili je także delegaci z Polski: dr Anna Sieradzka, psychiatra z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Implication of...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe