eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2017
vol. 67
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Sprawozdanie z 1st International Caparica Conference in Translational Forensics, FORENSICS 2017, Lizbona, Portugalia

Michał Kaliszan

Arch Med Sadowej Kryminol 2017; 67 (4): 296–297
Data publikacji online: 2018/04/16
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Konferencja naukowa FORENSICS 2017 odbyła się w dniach 20–23 listopada 2017 r. w Capuchos w Portugalii. Miejscowość ta zlokalizowana jest na wybrzeżu Caparica połączonym z Lizboną charakterystycznym czerwonym mostem 25 Kwietnia rozciągniętym nad rzeką Tag (bliźniaczym z Golden Gate w San Francisco). Była to pierwsza edycja tej konferencji. Tematyka obejmowała szeroko rozumiane nauki sądowe: nowe spojrzenie na tradycyjną medycynę sądową, w tym dochodzenie w przypadku śmierci gwałtownej, nowe trendy w analityce sądowej, systemy prawne w różnych rejonach świata oraz psychiatrię i psychologię sądową. Miejscem obrad było centrum konferencyjne w hotelu Aldeia dos Capuchos pięknie położonym na wzgórzu z widokiem na Ocean Atlantycki. Obrady odbywały się w dwóch salach konferencyjnych, przy czym program został ułożony tak, żeby wystąpienia nie odbywały się równolegle i dzięki temu uczestnicy mogli wziąć udział we wszystkich wykładach i referatach.
W obradach wzięło udział około 100 osób z 38 krajów, głównie z Europy, ale także ze Stanów Zjednoczonych, Azji i Afryki. Bardzo ciekawy wykład plenarny wygłosił doskonale znany autorytet w dziedzinie klasycznej medycyny sądowej, redaktor uznanych podręczników, prof. Burkhard Madea, dyrektor Instytutu Medycyny Sądowej w Bonn. Przedstawił on obszernie historię badań swojego zespołu nad trudnym tematem ustalania czasu śmierci w medycynie sądowej, a także nawiązał do dokonań innych zespołów na tym polu. Pozostałe wykłady plenarne zostały wygłoszone przez równie znakomitych zaproszonych badaczy, w tym m.in. genetyka prof. Angela Carracedo z Instytutu Medycyny Sądowej w Santiago de Compostela czy pioniera pośmiertnych badań obrazowych prof. Michaela Thali z Instytutu Medycyny Sądowej w Zurichu. Wykład przewodni pt. Applications of mass spectrometry to forensic sciences: ToF-SIMS and LA-ICP-ToF-MS wygłosiła także prof. Małgorzata Szynkowska z Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej, w którym przedstawiła wyniki swoich najnowszych badań z zastosowaniem zaawansowanych technik spektrometrii masowej w analizie chemicznej prowadzonych m.in. we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
W czasie konferencji przedstawiono kilkadziesiąt wystąpień ustnych. Wygłosili je także delegaci z Polski: dr Anna Sieradzka, psychiatra z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Implication of...


Pełna treść artykułu...
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe