eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Current issue Archive About the journal Special Issues Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
5/2018
vol. 105
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short report

Sprawozdanie z III Kongresu Dermatologia, Wenerologia i Alergologia
Gdańsk, 6–8 września 2018 r.

Elżbieta Grubska-Suchanek

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2018, 104, 657–660
Online publish date: 2018/11/08
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 6–8 września 2018 roku, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbył się III Kongres Dermatologia, Wenerologia i Alergologia (III DWA) z udziałem wybitnych alergologów i dermatologów z kraju i zagranicy. Organizatorem tego wydarzenia naukowego była Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii oraz Katedra Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Morski Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) oraz Sekcja Dermatologiczna Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA). Kongres skierowany był głównie do lekarzy o specjalnościach: alergologia, dermatologia, pediatria i medycyna rodzinna. Uzupełnieniem bogatego programu były przedkonferencyjne interaktywne warsztaty dermoskopowe, warsztaty dotyczące mokrych opatrunków (WWT), medycyny estetycznej oraz gojenia ran, które cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem lekarzy.
W spotkaniu wzięło udział ponad 400 lekarzy z całego kraju. Wśród 56 wykładowców znaleźli się profesorowie z wielu ośrodków akademickich w Polsce, a także goście z Białorusi, Francji i Niemiec, dzięki którym III Kongres DWA zyskał wymiar międzynarodowy. Program kongresu był bardzo bogaty i różnorodny. Tematyka wykładów obejmowała przede wszystkim schorzenia dermatologiczne – m.in. z kręgu alergii, a także wiele zagadnień z zakresu innych dziedzin medycyny oraz informacje dotyczące nowych leków wdrażanych do codziennej praktyki w 2018 roku. Patronat honorowy nad kongresem objęli marszałek województwa pomorskiego, prezydent miasta Gdańska, JM rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), prezes PTD, prezydent PTA oraz prezes Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Otwarcie kongresu poprzedziła sesja dermatoonkologiczna, w czasie której eksperci z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii oraz Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed przedstawili współczesne podejście do diagnostyki i terapii takich schorzeń, jak mastocytoza, zaawansowane postacie podstawnokomórkowego raka skóry, czerniak i ziarniniak grzybiasty. Na zakończenie sesji prof. Małgorzata Olszewska z Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego omówiła zespół ręka–stopa – dermatologiczne powikłanie leczenia onkologicznego. Postępowanie w tym zespole to trudne wyzwanie dla dermatologa. Właściwe działanie umożliwia kontynuowanie leczenia onkologicznego i poprawę jakości życia pacjentów....


View full text...
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe