eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
1/2017
vol. 9
 
Share:
Share:
more
 
 
Short report

Sprawozdanie z VIII Konferencji Szkoleniowej z cyklu „Objawy somatyczne i leczenie bólu w medycynie paliatywnej” Białystok, 25 marca 2017 r.

Urszula Kościuczuk
,
Piotr Jakubów

Medycyna Paliatywna 2017; 9(1): 47-48
Online publish date: 2017/06/21
Article file
- Sprawozdanie.pdf  [0.08 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
25 marca 2017 r. w Białymstoku odbyła się VIII Konferencja Szkoleniowa z cyklu „Objawy somatyczne i leczenie bólu w medycynie paliatywnej”. Tegoroczna edycja konferencji, jak zwykle, miała interdyscyplinarny charakter. Organizatorami spotkania były: Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, NZOZ Vitamed oraz Hospicjum Stacjonarne „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku.
Komitetowi organizacyjnemu konferencji przewodził dr n. med. Piotr Jakubów – konsultant województwa podlaskiego w dziedzinie medycyny paliatywnej, nadzór naukowy sprawowali: dr n. o zdrowiu Agata Panas – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, dr n. med. Dorota Kazberuk – Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta. Swoją obecnością zaszczycili nas prof. dr hab. Maria Małgorzata Winnicka – kierownik Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej oraz prof. dr hab. Jan Braszko – kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W konferencji uczestniczyło 150 osób – wolontariusze, studenci, pielęgniarki i lekarze realizujący swoje zawodowe i osobiste pasje w ośrodkach medycyny paliatywnej.
W trzech panelach tematycznych zwrócono uwagę na aktualne i interdyscyplinarne aspekty medycyny paliatywnej. Konferencję rozpoczęto od tematu leczenia bólu. Doktor Aleksandra Ciałkowska-Rysz z Pracowni Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedstawiła zalecenia farmakoterapii bólu u chorych na nowotwór. Kontynuacją tego zagadnienia było wystąpienie dr. Tomasza Dzierżanowskiego – pracownika Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA w Warszawie, związanego również z Ośrodkiem Medycyny Paliatywnej w Łodzi, współorganizatora Ośrodka Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów, który zwrócił uwagę na nomenklaturę związaną z przebiegiem choroby nowotworowej oraz omówił zasady postępowania w zaostrzeniach bólu nowotworowego. W imieniu Białostockiego Centrum Onkologii oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego wystąpiły dr Dorota Kazberuk oraz dr Ewa Rożkowska z wykładami dotyczącymi zastosowania metod radioterapii w leczeniu paliatywnym. Wielopłaszczyznową współpracę w opiece paliatywnej podkreśliły wykłady pracowników Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Doktor Juliusz Kosel przedstawił możliwości wykonywania zabiegów inwazyjnych z użyciem metod ultrasonograficznych w medycynie paliatywnej i leczeniu bólu. Doktor Urszula Kościuczuk podjęła temat terapii daremnej w aspekcie medycyny paliatywnej i intensywnej terapii. Przedstawiając zasady i efekty współpracy Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Białymstoku z Ośrodkami Medycyny Paliatywnej w latach 2011–2016, prelegentka zwróciła uwagę na ścisłą współpracę pomiędzy ośrodkami oraz zwiększoną potrzebę opieki paliatywnej nad pacjentami z przewlekłą niewydolnością oddechową w przebiegu chorób cywilizacyjnych. Uzupełnieniem części wykładowej były warsztaty z zakresu doskonalenia umiejętności ultrasonograficznych podczas zabiegów leczniczych dla lekarzy oraz warsztaty podstawowych czynności pielęgniarskich. Zajęcia praktyczne cieszyły się dużą popularnością.
W sesjach sponsorowanych podjęto tematy żywienia dojelitowego w onkologii i medycynie paliatywnej oraz przedstawiono najnowsze osiągnięcia farmaceutyczne w leczeniu bólu.
Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń zawodowych oraz doskonalenia umiejętności. To cykliczne wydarzenie jest niezwykle ważnym elementem w rozwoju lokalnych i zagranicznych organizacji medycyny paliatywnej. Po raz kolejny mieliśmy zaszczyt gościć dr. Ludmila Cherniakova z zespołem współpracowników – organizatorów hospicjum w Grodnie i Mińsku (Białoruś).
Konferencję zakończyło wystąpienie podsumowujące dr. Piotra Jakubowa, który w imieniu organizatorów serdecznie podziękował uczestnikom oraz wykładowcom za przybycie oraz z optymizmem zaprosił na kolejne spotkanie.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Copyright: © 2017 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe